Yleiskaavan hyväksyminen 2021

Yleiskaavan hyväksymiskäsittely jatkuu tammikuussa 2021 kaupunginhallituksessa, mistä asia etenee valtuustoon hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että valtuusto voisi hyväksyä yleiskaavan tammikuun lopussa.

Valtuuston päätös palautuu takaisin kaupunginhallitukselle, joka päättää päätösten täytäntöönpanosta. Tämä on normaali kunnallishallinnon prosessi. Taustalla on kuntalain § 39, jonka mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus siis varmistaa, että päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. Kaupunginvaltuustolla on oikeus tehdä muutoksia päätösesitykseen. Tämän jälkeen on arvioitava, onko muutettu päätös sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen vai vaatiiko se lainsäädännön valossa jatkovalmistelua, esimerkiksi kaavan asettamisen uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtuuston pöytäkirja valmistuu viikko kokouksen jälkeen ja valitusaika alkaa viikko siitä kestäen 30 vrk. Valitusosoitus kaikkine tarpeellisine tietoineen on valtuuston pöytäkirjan yhteydessä.

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 7.12.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista