Kaupunginhallitus päätti Yleiskaava 2020 nähtävilleasettamisesta

Uusi koko kaupungin yleiskaava on ehdotusvaiheessa. Yleiskaavaluonnoksesta ehdotukseen on tehty useita muutoksia niin karttaan kuin määräyksiin. Ratkaisuja on täsmennetty luonnoksen pohjalta laadittujen vaikutusten arviointien, mielipiteiden ja lausuntojen sekä lisäselvitysten kautta.

Valmistelua ohjaava yleiskaavatoimikunta linjasi viimeisimmistä muutoksista kokouksessaan 27.2.2020. Samalla toimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että yleiskaavaehdotus asetettaisiin nähtäville, ja päätti viedä toimikunnan ehdotuksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2020 asettaa nähtäville Yleiskaava 2020 (YK0048) ehdotuksen 22.4.- 18.6.2020.

Kaupunginhallituksen esityslistateksti

Kaupunginhallituksen päätöstiedote

Liiteet

YK0048 Yleiskaava 2020 kaavakartta 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: arvokas kulttuuriympäristö 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Yleiskaavan selostus 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin 23.3.2020
Yleiskaavaluonnos lausunnot yhteenveto
Asumisen vaikutustenarviointi
Elinkeinopoliittiset vaikutukset
Ilmastovaikutukset
Kaupan vaikutukset
Liikenteelliset vaikutukset
Liikenteellisten vaikutusten liitteet
Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset
Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Taloudelliset vaikutukset
Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Luontovaikutusten arviointi
Luontovaikutusten arvioinnin liitteet
Vuorovaikutusraportti osa 3 mielipiteet
Selvitys puroluonnon täydennyskohteista
Viljelypalstaselvitys

Lahokaviosammal Vantaalla: esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma, henkilötiedot peitetty


Lisätiedot:


Mari Siivola
yleiskaavapäällikkö
040 336 0159

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 5.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista