Yleiskaavan luonnos innosti mielipiteiden antoon

Keskusta-alueiden täydennysrakentamista ja rakentamisen keskittymistä hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle pidetään toivottavana

Vantaan uuden yleiskaavan luonnos oli nähtävillä viime keväänä. Kaavaluonnokseen saatiin yhteensä 734 mielipidettä, jotka on nyt koostettu raportiksi kaavan jatkovalmistelua varten. Mielipiteitä annettiin tasaisesti eri puolilta kaupunkia. Eniten kommentteja keräsivät suurimmat kaupunkirakenne- ja liikennejärjestelmämuutokset kuten Kehä IV ja Vantaan ratikan reitti sekä paikat, joissa asumisen rajausta tai kaavamerkintää oli muutettu nykyisestä.

Positiivista palautetta saatiin etenkin laadukkaista pyöräilyreiteistä, eli baanoista, kaupungin olemassa olevien alueiden tiivistämisestä sekä kaupungin yhtenäistämisestä muuttamalla keskeisillä paikoille puristuksiin jääneitä teollisuusalueita asuin-, toimisto- tai keskusta-alueiksi.

Mielipiteissä nousi esille myös huoli lähiympäristön muuttumisesta etenkin pientalovaltaisilla asuinalueilla sekä luonto- ja virkistysalueiden säilyminen. Vanhoilla kerrostaloalueilla asukkaat toivoivat kaupungin kiinnittävän erityistä huomiota tasavertaiseen kohteluun esimerkiksi palveluita ja liikuntapaikkoja suunnitellessa.

Myyrmäestä saatiin palautetta niin keskustojen laajuudesta, asumisen alueiden kaavamerkinnöistä, virkistysalueista kuin liikenneratkaisuistakin. Kivistössä painottuivat luontoarvot. Aviapoliksessa kiinnitettiin huomiota kaupunkitilan kehittämiseen. Tikkurilassa puhututti keskusta-alueen laajuus sekä Hakkilankallion muuttaminen pientalojen alueesta tiiviiksi asumisen alueeksi. Koivukylässä mielipiteitä annettiin etenkin Leinelän ja Asolan väliseen Rekolanmetsään liittyen. Korsossa kiinnosti Vierumäen uusi työpaikka-alue ja sen vaikutukset sitä ympäröiviin virkistysalueisiin. Hakunilan mielipiteissä korostuivat Vantaan ratikan reitti sekä Vaaralan suunnitelmat.

Luonnoksesta ehdotukseksi

Yleiskaavaluonnoksesta tehdään parhaillaan siihen saatujen muutosesitysten, mielipiteiden ja muun vuorovaikutuksen sekä erilaisten selvitysten pohjalta yleiskaavaehdotusta. Ehdotus valmistuu vuoden 2019 lopulla ja tulee nähtäville 2020 keväällä. Tällöin on jälleen mahdollista lausua mielipiteensä.

Tutustu ja lue vuorovaikutusraportti

Lisätietoja:

yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 4.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista