Mielipiteitä ja lausuntoja sateli luonnoksesta

Kaupunki käytti ensimmäisen kerran yleiskaavaluonnoksen mielipiteiden keräämisessä Maptionnaire-karttapalautejärjestelmää, jonka kautta saatiin 448 palautetta. Kaikkiaan mielipiteitä tuli 560 eli 122 palautetta saapui perinteisellä tavalla kirjeitse tai sähköpostilla kirjaamoon.

Palautejärjestelmä toimi hyvin ja sen käyttöön sai opastusta nähtävillä oloaikana järjestetyissä asukastilaisuuksissa. Se ei voi kuitenkaan korvata perinteisiä tapoja eikä voi olla ainut palautekanava kuntalaisille. Yleiskaavan työntekijöille järjestelmä on hyvä apuväline järjestää asiat kartalle.

Kaikki luonnoksesta jätetyt mielipiteet on nyt siirretty kartalle piste-, alue- tai viivakohteena ja ne on järjestetty eri teemojen alle. Teemat ovat asuminen, työpaikat, palvelut, liikenne, virkistys, luonto ja yleisesti kaavaa koskevat mielipiteet. Lisäksi aineistosta on eroteltu asemakaavoitukseen kuuluvat mielipiteet.

Yleiskaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja eri yhteistyöryhmiltä. Saatu palaute on valtaosin positiivista ja varsinaisia muutosesityksiä luonnokseen on esitetty vähän. Useat lausunnot koskevat liikennekysymyksiä, joita on mukana hyvin eri mittakaavoissa Lentoradasta aina pyöräpysäköintiin. Ekologiseen verkostoon ja luonnonsuojelualueisiin saatiin myös täsmennys- ja täydennysehdotuksia.

Mielipiteitä ja lausuntoja käsitellään aina yleiskaavaehdotukseen valmistumiseen asti. Ehdotetut muutokset ovat usein ristiriitaisia. Tarvitaan paljon keskustelua ja yhteistyötä eri tahojen kanssa ennen kuin löydetään paras lopputulos.

Yleiskaavaehdotuksen on tarkoitus olla valmis päätöskäsittelyyn tämän vuoden lopulla.

Vaikutusten arviointia ja selvityksiä tehdään keväästä syksyyn.

Kokoamme mielipiteistä ja lausunnoista syksyllä Vuorovaikutusraportin, osa 3. Siinä kuvataan kaupunginosittain eniten puhututtaneet aiheet ja miten niitä arvioidaan ehdotukseen uudelleen.

Yleiskaavatoimikunta sai kokouksessaan 13.5. selostuksen saapuneista mielipiteistä ja lausunnoista.

Voit tutustua diaesityksiin:

Mielipiteet

Pyydetyt lausunnot

Luonnoksen nähtävillä olosta kuulutettiin 18.2.2019 ja se jatkui 29.3.2019 asti.

Julkaistu: 10.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista