Urbaania monikulttuurisuutta

Asunto

Asuminen 2027

Vantaa on vuonna 2027 kiinteä osa pääkaupunkiseudun alati tiivistyvää ja väestömäärältään kasvavaa metropolialuetta. Vantaa on kasvanut lähes 240 000 asukkaan urbaaniksi ja monikulttuuriseksi kaupungiksi, jossa luonto ja viihtyisä ympäristö ovat läheinen ja tärkeä osa asumista.

Kehäradan tuomat mahdollisuudet asuntorakentamisen lisäämisessä on hyödynnetty hyvin vuosikymmenen aikana, mutta täydennysrakentamisen paikkoja on edelleen runsaasti. Kivistö kaupunkimaisine keskustoineen ja Keimolanmäki hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä ovat vetovoimaisia asuinalueita yli 15 000 asukkaalle.

Laajentunut lentokenttä on tuonut Vantaalle uusia yritysmahdollisuuksia ja asukkaiksi myös ihmisiä, joille tärkeää ovat kansainväliset yhteydet maailmalle. Näihin tarpeisiin osaltaan vastaa kiitoteiden kainaloon noussut satojen työpaikkojen ja tuhansien asukkaiden moderni Aviapolis, josta pääsee junalla puolessa tunnissa Helsingin ydinalueille.

Kehäradan varren keskusta-alueet Tikkurila ja Myyrmäki ovat läpikäyneet uudistuksen ja ovat Vantaan vetovoimaisia palveluiden ja asumisen keskittymiä. Martinlaakso, Korso, Koivukylä ja Hakunila ovat niin ikään nousseet uuteen kukoistukseen kehityshankkeiden, rakennuskannan uudistumisen ja palveluiden kehittymisen myötä.

Uudet ja uudistuneet asuinalueet ovat monipuolistaneet asuntokantaa vastaamaan asukkaiden tarpeisiin esimerkiksi asuntojen koon, esteettömyyden ja muunneltavuuden kannalta. Asuinalueilla on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia omistaa tai vuokrata asunto ja asukkaat voivat halutessaan löytää samalta alueelta eri elämäntilanteeseen vastaavan ja laatu- sekä hintatasoltaan sopivan kodin.

Korkealaatuinen ympäristö ja taiteen tuominen asuinalueille ovat lisänneet asukkaiden viihtyvyyttä. Toimivan joukkoliikenteen läheisyys ja asemanseutujen asuinrakentamisen tiivistäminen on vähentänyt yksityisautoilun tarvetta ja pysäköinnille varattua tilaa tarvitaan entistä vähemmän.

Kodista on muodostunut yhä tärkeämpi tukikohta, sillä moni valitsee työpaikalle lähtemisen sijasta etätyömahdollisuuden ja päivittäisen liikkumisen tarve on vähentynyt, kun palveluita tuodaan ja tilataan yhä enemmän suoraan kotiin.

Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö 

Asuminen 2067

Valinnanvapautta ja resurssiviisautta

Puolen vuosisadan päästä, vuonna 2067, Vantaa on kasvanut jo yli 300 000 asukkaan kansainväliseksi kotikaupungiksi. Hyvät lentoyhteydet maailmalle ja erityisesti Kaukoitään ovat tuoneet maailmalta kaupunkiin yhä enemmän asukkaita, jotka pitävät Vantaata globaalin työnsä ja elämänsä tukikohtana. Modernissa kaupungissa on läsnä edelleen läheinen suhde ympäristöön ja luontoon, mitä asukkaat arvostavat elinympäristössään.

Vantaan keskusta-alueet ovat tiivistyneet entisestään tiheämmiksi kaupunkielämän palveluja ja elämyksiä tarjoaviksi laadukkaiksi keskittymiksi. Resurssiviisautta ja energiansäästöä arvostetaan yhteiskunnassa yhä enemmän ja sen seurauksena monet valitsevat asuvansa tiiviisti keskustoissa lähellä joukkoliikennettä ja mieleisiä palveluita.

Asumisratkaisuja on monenlaisia ja asukkailla on paljon vaihtoehtoja valita erilaisista asuntojen omistus- tai vuokrausmuodoista sekä myös erilaisilla konsepteilla toimivista yhteisöasumisen malleista. Perheiden koko ja kokoonpano vaihtelee suuresti ja asunnot suunnitellaan pääsääntöisesti hyvin muuntojoustaviksi.

Pientaloasuminen on osaltaan pitänyt pintansa laajentuneiden etätyömahdollisuuksien sekä energiatehokkaan rakentamisen ja asumisratkaisuiden ansiosta. Osa ihmisistä arvostaa keskustojen yhteisöllisyyttä ja sykettä, kun taas osa haluaa elää hitaammassa elämänrytmissä ja rauhassa omassa talossaan hieman syrjemmällä. Teknologian kehittyminen mahdollistaa yksilöllisen valinnan näiden erityyppisten asumisratkaisuiden välillä.

Yksityisautoilun määrä vähenee edelleen voimakkaasti, sillä liikkumisen muodot erilaisilla yhteiskuljetuksilla ja joukkoliikenteellä ovat käteviä käyttää eikä kalliista autopaikasta kannata maksaa asumisessa. Työn tekeminen ja ihmisten tapaaminen tapahtuu pääosin virtuaalisesti ja työmatkaliikenne on vähentynyt huomattavasti. Vuosituhannen alussa tehdyt liikenne- ja suunnitteluratkaisut näkyvät vahvasti kaupungin kasvussa ja näiden ratkaisuiden antamista mahdollisuuksista kannetaan edelleen hedelmää.

Asuminen 2117

Asumisen laatua vai ympäristöuhkia?

Positiivisessa kehitysnäkymässä uhkaavat ympäristöongelmat on kyetty ratkaisemaan uuden teknologian avulla. Asuminen on hiilineutraalia ja resurssiviisasta. Näin ollen asumisen laatuun voidaan panostaa entistä enemmän.

Ihmisillä on yhä enemmän vapaa-aikaa. Työnteon ja vapaa-ajan raja on häilyvä ja tämä näkyy myös kodin roolissa etätyöpisteenä. Toisaalta kaupungista tulee oman olohuoneen jatke ja siellä vietetään paljon aikaa. Asumisesta haetaan yhä enemmän yhteisöllisyyttä, koska perinteisiä työyhteisöjä ei enää ole.

Asumiseen ja elämään liittyy paljon virtuaalitodellisuutta, mutta ihmiset kaipaavat silti toistensa kohtaamista ja elämyksiä. Asumisessa korostuvat monipuoliset ja muuntojoustavat tilaratkaisut, jotka vastaavat jopa päivittäin vaihtuviin tarpeisiin. Perhekäsitys on hyvin joustava ja vaihteleva ja se on osin virtuaalitodellisuuden ja robotiikan muokkaama.

Tulevaisuuden uhkakuvina voidaan nähdä erityisesti ilmasto- ja ympäristöuhat. Nämä voivat johtaa esimerkiksi muualta maailmasta tuleviin ilmastopakolaisiin ja aiheuttaa täysin uudenlaisia haasteita myös asumisen ja yhteiskunnan järjestämiselle.

Ilmaston lämpeneminen voi vaikuttaa radikaalisti myös olemassa olevien asuntojen kunnon heikkenemiseen ja korjaustarpeeseen sekä uusien asuntojen suunnitteluun. Taistelu niukkenevista globaaleista resursseista voi johtaa asumisen laadun dramaattiseen heikentymiseen.

Elisa Ranta, asumisen erityisasiantuntija
Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö

Tekstit on julkaistu myös Vantaan tulevaisuuskuvat -raportissa talvella 2018. 

Julkaistu: 25.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista