Ratikalla Itä-Vantaalta lentoasemalle

ratikkka

Vantaalla on useita raitiotievarauksia, joista osa on nykyisin voimassa olevassa yleiskaavassa. Käynnissä olevan yleiskaavatyön yhteydessä suunnitellaan mitä varauksia uuteen yleiskaavaan merkitään.

Raitiotievaraukset ovat hyvin eri vaiheissa eri puolilla Vantaata. Länsi-Vantaalla raitiotievarauksia tehdään todennäköisesti nykyisen bussirunkolinja 560 reitille ja kohti Espoota, mutta tämän lisäksi harkitaan myös muita raitiotiereittejä. Keski-Vantaalla raitiotien reitti kulkee Tammiston läpi kohti Aviapolista, mutta tarkempi sijainti on vielä suunnitteilla. Tarkimmin suunniteltu ja mahdollisesti ensimmäisenä toteutettava raitiotie Vantaalla on Itä-Vantaalta lentoasemalle kulkeva linja. Linjan reitti on edellisen yleiskaavan jälkeen osittain muuttunut, ja se tarkennetaan uuteen yleiskaavaan.

Uusia raitioteitä suunnitellaan myös Helsingissä ja Espoossa. Runkolinjan 550 muuttaminen raitiotieksi eli niin kutsutun Raide-Jokerin suunnittelu on jo pitkällä. Nyt Vantaalla suunniteltu raitiotie on seudun kolmas vahva poikittainen joukkoliikenneyhteys, ja saa nimekseen Raide-Jokeri 3.

Raide-Jokeri 3:n yleissuunnittelu käynnistymässä

Raide-Jokeri 3:sta ollaan käynnistämässä yleissuunnittelu. Linjan reitti kulkisi Mellunmäen metroasemalta Länsimäen ja Hakunilan kautta Tikkurilaan ja siitä edelleen Jumbon ja Aviapolis-aseman kautta lentoasemalle. Suunnitelmaa edeltää alustava yleissuunnitelma, joka valmistuu helmikuussa. Suunnittelua tehdään vahvassa yhteistyössä uuden yleiskaavan kanssa, ja yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitteluun voi osallistua työpajoissa syksyllä 2018, sekä vuorovaikutuksessa liittyen yleiskaavaan.

Yleissuunnitelmassa tarkennetaan raitiotien reittiä ja pysäkkien paikkoja, sekä esimerkiksi määritellään raitiotien muulle katuympäristölle aiheuttamia muutoksia. Yleissuunnitelman jälkeen suunnittelua jatketaan asemakaavoilla, katusuunnitelmilla ja lopulta rakennussuunnittelulla. Alustavan arvion mukaan raitiotie voisi lähteä rakentumaan aikaisintaan vuonna 2025, jolloin se voisi olla käytössä 2030-luvulla.

Raitiotien on suunniteltu kulkevan kadulla, omilla kaistoillaan aina kun se on mahdollista ja muun liikenteen seassa silloin kun tilaa ei ole. Pysäkkiväli on keskimäärin 800 metriä, ja keskinopeus välillä 20-25 km/h. Raitiotien maksiminopeus on 70 km/h, mutta muun liikenneympäristön keskellä nopeudet voivat olla korkeintaan katujen nopeusrajoitusten mukaisia.

Pohjana 2019 aloittava bussirunkolinja

Raitiotien linjaus noudattaa osittain nykyisen bussilinjan 562 reittiä. Bussilinja 562 korotetaan runkolinjaksi lähivuosina. Reitille tehtävien toimenpiteiden myötä matka-aika lyhenee ja bussit pysyvät paremmin aikataulussa. Raitiotie on runkolinjan jälkeen seuraava askel vahvempaan joukkoliikennepalveluun.

Lisätietoja:

Tiina Hulkko
liikenneinsinööri
yleiskaava@vantaa.fi

Julkaistu: 27.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista