Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet

ihmisiä

Yleiskaavan tavoitteissa paikallisuus ja kansainvälisyys

  • Paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki hyvän elämän mahdollistajina
  • Seudullinen joukkoliikennekaupunki kytkeytyneisyyden takeena
  • Kansainvälinen lentokenttäkaupunki seudun kasvun moottorina.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2050. Keskeisiä ilmiöitä, jotka vaikuttavat suunniteluun, ovat kaupungin vahva kasvu, ilmastonmuutos sekä segregaation uhka. Kaupungin kestävä kasvu ei ole tavoite, vaan se on määritelty suunnittelun reunaehdoksi. Yleiskaavassa varaudutaan voimakkaaseen kasvuun, mutta tarkkaa kasvun määrää ei ole asetettu. Pohjatyössä on tutkittu erilaisia kasvuskenaarioita, joista suurin on yli 350 000 asukkaan Vantaa vuonna 2050.

Yleiskaavassa tarkastellaan muun muassa monipuolisia kaupunkikeskustoja, joukkoliikenteen runkoalueita, pyöräily-yhteyksiä, viherrakennetta ja jokivarsia. Aiheet on nostettu suuntaa antavasti kartalle, mutta niiden tarkkaa maantieteellistä sijaintia ei vielä ole määritelty. Joukkoliikenteessä keskeisin on ns. Itäratikan eli raitiotielinjan välillä Vaarala – Aviapolis selvittäminen.

Tänä vuonna valmistuu yleiskaavan luonnos, joka viimeistellään vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien kautta ehdotukseksi vuosina 2019 - 2020.

Kaupunkinvaltuusto 5.3.2018
Kaupunginhallitus 22.1.2018

Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi/

Julkaistu: 6.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista