Nyt on ensimmäinen hetki vaikuttaa!

Yleiskaava

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.11. saakka. Siinä kerrotaan muun muassa kaavan tavoite, mitä selvityksiä on tarpeen tehdä ja arvioida, mistä saa tietoa sekä milloin voi osallistua. Nyt kaikilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä yleiskaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyen.

Mikä on yleiskaava?

Näin sanoo Maankäyttö- ja rakennuslaki:

”Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.”

Yleiskaava on siis yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ensimmäinen yleiskaavallinen suunnitelma Helsingin maalaiskuntaan hyväksyttiin vuonna 1968. Tällä hetkellä Vantaalla on pääosin voimassa yleiskaava vuodelta 2007 ja Marja-Vantaan osayleiskaava vuodelta 2008.

Miksi uusi yleiskaava tehdään?

Helsingin seutu kasvaa ja kasvuun tulee myös Vantaan varautua. Käytännössä kasvu tarkoittaa merkittävää määrää uutta rakentamista asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja kasvavan liikenteen sujumiseksi. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta.

Voimassa olevat yleiskaavat ovat toteutuneet Vantaalla pääsääntöisesti hyvin ja kaupunki on kehittynyt tavoiteltuun suuntaan. Kaikki ennusteet eivät ole kuitenkaan toteutuneet, esimerkiksi työpaikka-alueita on varattu liikaa. Väestön kasvu on puolestaan ollut ennakoitua suurempaa.

Ilmastonmuutokseen varautuminen, seudulliset liikennejärjestelmän ratkaisut, lentomelutilanteen päivittäminen ja palveluverkon muutokset ovat myös ajankohtaisia teemoja.

Neljän vuoden prosessi

Uusi yleiskaava tehdään koko kaupungin alueelle. Työ jakaantuu neljään päävaiheeseen: tavoite, luonnos, vaikutusten arvioinnit ja ehdotus. Yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden aikana 2017–2020.

Työ tehdään kaupunkisuunnittelussa. Syksyllä 2017 valmistellaan tavoitteet yleiskaavalle yhteistyössä asiantuntijoiden ja yleiskaavatoimikunnan kanssa. Ne kootaan raportiksi ja kehityskuvakartaksi, jotka kaupunginvaltuusto hyväksy vuoden 2018 alussa.

Yleiskaavan laadintaa ohjaa luottamushenkilötoimikunta

Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii Tapani Mäkinen ja varapuheenjohtajana Susanna Bruun.

Yleiskaavatoimikunta ohjaa myös Östersundomin yleiskaavatyötä. Toimikunta käsittelee lisäksi muun muassa Vantaan asunto-ohjelmaa.

Yleiskaavatoimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisesti luettavissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaikki asikirjat löytyvät verkosta vantaa.fi/yleiskaava2020.

Siihen voi tutustua myös maankäytön asiakaspalvelussa Tikkurilassa (Kielotie 13) sekä Myyrmäen ja Korson Vantaa-infoissa. Mielipiteet suunnitelmaan liittyen lähetetään sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Julkaistu: 3.11.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista