Vantaan yleiskaava 2020

Uuden yleiskaavan laatiminen on edennyt ehdotusvaiheeseen. Yleiskaavaehdotus ohjaa tavoitteidensa mukaisesti kasvun kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Vantaan yleiskaavatoimikunta hyväksyi yksimielisesti uuden yleiskaavan

Yleiskaavatoimikunta hyväksyi kokouksessa 22.10. yleiskaavaan. Nyt kaava etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta joulukuussa.

Yleiskaavatoimikunta käsitteli syksyn aikana muistutuksista ja lausunnoista saatua palautetta. Kaikki yleiskaavaehdotuksesta saadut 332 muistutusta käytiin lävitse ja niihin laadittiin vastineet. Näistä koottiin Vuorovaikutusraportti IV, joka on vielä luonnos. Lopullinen raportti valmistuu, kunhan kaavan ratkaisut on lyöty lukkoon kaupunginhallituksessa. Valmis vuorovaikutusraportti julkaistaan yleiskaavan verkkosivuilla ja muistutuksen yhteydessä yhteystietonsa jättäneille osallisille lähetetään raportti ja vastine postitse.

Muistutuksissa osallisia puhuttivat eniten asumisen A-merkinnän sisältö ja sijainnit kaupungissa, erityisesti Minttutien, Veromäen ja Rekolanmetsän alueilla. Lisäksi maantie 152:n linjaus keräsi useita muistutuksia. Tien vaikutuksista maisemaan, ympäristöön ja ihmisten elinoloihin ollaan huolissaan ja siksi tien ehdotetaan toteutuvan ainoastaan Tuusulan puolella, tai vaihtoehtoisesti voimassa olevan yleiskaavan linjauksen mukaisesti. Yleiskaavan luonnonsuojelualueista saatiin myös useita muistutuksia – osa niitä vastustavia ja osa niiden rajauksia riittämättöminä pitäviä.

YleiskaavaRSS

Yhteystiedot

Henkilökunta

yleiskaava@vantaa.fi

Kielotie 14 A, II-kerros

Yleiskaavatoimikunta
Jäsenet, esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet