Palvelujen kehittäminen

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Keinoina ovat palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja erilaiset kyselyt.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin.

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa (19.10.-8.11.2020) yhteisen asiakaskyselyn kaikille kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269.

Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän toiveitaan kehittämiskohteista. Edellistä, vuoden 2017 kyselyä uudistettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, huoltajien ja työntekijöiden kanssa. Kyselyä tiivistettiin ja mukaan otettiin lapsille suunnatut kysymykset.

Yhteenveto pääkaupunkiseudun kuntien tuloksista 2020 (pdf)

Vantaan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2020 (pdf)

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Kysely toteutettiin keväällä 2018. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2018 tulokset

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Mistä saa tietoa tulevista tilaisuuksista tai kyselyistä?

Alueellisista ja kaupunkitasoisista tilaisuuksista saa tietoa päiväkodeista, vantaa.fi-sivustolta ja Lasten Vantaa –Facebook-sivulta.

Palvelumuotoilulla parempia palveluita

Palvelumuotoilun tavoitteena on tehostaa palveluiden tuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Palvelumuotoilun avulla käyttäjien, yhteistyökumppaneiden ja palvelun tuottajien erilaisia näkökulmia ja kokemuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Yhteissuunnittelun tavoitteena voi olla olemassa olevan palvelun parantaminen, tai pyrkimys löytää täysin uusia palveluja tai kanavia niiden tuottamiseen.

Yhteissuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden ja kuntalaisten kohtaamisen ja yhdessä tekemisen.

Varhaiskasvatus järjestää erilaisia palvelumuotoilutilaisuuksia ja työpajoja alueilla ja sekä yksittäisissä toimipisteissä.

Ajankohtaista