Palvelujen kehittäminen

Palvelujen kehittämisen tavoitteena on tehostaa palvelutuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Keinoina ovat palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu ja erilaiset kyselyt.

Asiakaskyselyt

Palvelunkäyttäjillä on mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan ja ideoistaan vastaamalla erilaisiin kyselyihin. Vantaan varhaiskasvatus oli mukana pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti toteuttamassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, joka toteuteutettiin marraskuussa 2017. Vastaava kysely on toteutettu viimeksi vuonna 2014. Vantaan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset 2017 ja yhteenveto pääkaupunkiseudun kuntien tuloksista.

Seuraava pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen asiakaskysely toteutetaan loka-marraskuussa 2020. Kyselyä uudistetaan yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa.

Kahden vuoden välein toteutettavan kerhojen, avointen päiväkotien ja asukaspuistojen asiakaskyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Kysely toteutettiin keväällä 2018. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakaskysely 2018 tulokset

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja sen sujuvuudesta verkkokyselyn avulla.

Mistä saa tietoa tulevista tilaisuuksista tai kyselyistä?

Alueellisista ja kaupunkitasoisista tilaisuuksista saa tietoa päiväkodeista, vantaa.fi-sivustolta ja Lasten Vantaa –Facebook-sivulta.

Palvelumuotoilulla parempia palveluita

Palvelumuotoilun tavoitteena on tehostaa palveluiden tuotantoa ja samalla monipuolistaa palvelurakennetta niin, että palvelut vastaavat entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin. Palvelumuotoilun avulla käyttäjien, yhteistyökumppaneiden ja palvelun tuottajien erilaisia näkökulmia ja kokemuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Yhteissuunnittelun tavoitteena voi olla olemassa olevan palvelun parantaminen, tai pyrkimys löytää täysin uusia palveluja tai kanavia niiden tuottamiseen.

Yhteissuunnittelu mahdollistaa työntekijöiden ja kuntalaisten kohtaamisen ja yhdessä tekemisen.

Varhaiskasvatus järjestää erilaisia palvelumuotoilutilaisuuksia ja työpajoja alueilla ja sekä yksittäisissä toimipisteissä.

Ajankohtaista