Perhepäivähoito

Lapset ulkoilevat hoitajan kanssa

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä, jossa korostuu kiireettömyys ja leikki. Perhepäivähoidossa hoito, kasvatus ja opetus yhdistyvät kokonaisuudeksi. Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa, lapsen kodissa tai erikseen suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa tapahtuvaa toimintaa. Perhepäivähoitajana toimii perhepäivähoitajan peruskurssin tai ammattitutkinnon suorittanut henkilö tai muu kasvatusalan ammattilainen. Lapsiryhmässä voi olla vakituisesti neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen tai koululainen.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Perhepäivähoitoon haetaan varhaiskasvatushakemuksella.

Vantaan perhepäivähoidolle on laadittu perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma (vasu). Tämä suunnitelma vastaa uuden varhaiskasvatuslain (2015) asettamiin tavoitteisiin ja toimii perhepäivähoitajan ammatillisena käsikirjana. Varhaiskasvatussuunnitelma kertoo huoltajille vantaalaisesta perhepäivähoidosta. Se kuvaa perhepäivähoidon ominaispiirteitä sekä varhaiskasvatuksen arvoja, joiden kautta laadukas varhaiskasvatus ja lasten hyvinvointi toteutuvat.

Lapset leikkaavat kasviksia

Vantaalla toimii sekä kunnallisia, että yksityisiä perhepäivähoitajia. Lisätietoa alueesi perhepäivähoidon palveluista antaa alueen perhepäivähoidosta vastaavat päiväkotienjohtajat.

Yksityinen perhepäivähoito

Vantaalla on tarjolla yksityistä perhepäivähoitoa, jota kaupunki valvoo. Perhepäivähoito on kodinomaista, perhepäivähoitajan kotona tapahtuva hoitoa ja kasvatusta. Yksityinen perhepäivähoitaja työskentelee yksityisenä yrittäjänä. Yksityisen perhepäivähoidon valvoja on käynyt hoitajan luona kotikäynnillä arvioimassa hoitajan ja kodin soveltuvuuden yksityiseen perhepäivähoitoon.

Vantaan kaupunki on laatinut yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirjan, joka ohjeistaa yksityisen perhepäivähoidon järjestämistä.

Perheen kanssa laaditaan kirjallinen hoitosopimus. Hoitosopimuksessa sovitaan mm. hoidon aloituksen ajankohta, mahdollinen päättyminen, hoitopäivän pituus, hoitomaksun suuruus, kesäloma-ajan palkka sekä mahdollinen poissaolojen hyvitys. Kunnallista varhaiskasvatusta haettaessa on hyvä mainita asiasta perhepäivähoitajalle. Varahoidon järjestäminen perhepäivähoitajan tai hänen lastensa sairauden tai muun poissaolon aikana on yksityisessä perhepäivähoidossa vanhempien vastuulla.

Perhepäivähoitaja määrittelee hoitomaksun. Perhe hakee Kelalta yksityisen varhaiskasvatuksen lakisääteisen tuen ja kuntalisän jotka maksetaan suoraan hoitajalle.
Loppuosa hoitomaksusta jää perheen maksettavaksi.

Yksityisiä perhepäivähoitajia on eri puolilla Vantaata. Heidän yhteystietojaan sekä mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella niiltä päiväkodin johtajilta Aviapolis, Hakunila, Kivistö, Koivukylä, Korso, Myyrmäki ja Tikkurila, joiden alueilla perhepäivähoitajat toimivat. Päiväkodin johtajat valvovat yksityisen perhepäivähoidon toimintaa.

Sinustako yksityinen perhepäivähoitaja?

Yksityinen perhepäivähoitaja hoitaa lapsia omassa tai lasten kotona. Lapset pitävät huolen siitä, että hoitajan työpäivät ovat kaikkea muuta kuin harmaita ja ankeita. Yksityisen perhepäivähoitajan työ soveltuu moneen elämäntilanteeseen. Useimmat aloittavat työn hoitaessaan omia lapsiaan kotona.

Alan koulutus sekä kokemus lasten hoidosta ja kasvatuksesta on suotavaa. Lisäksi tilojen tulee olla turvalliset ja soveltuvat lasten leikkeihin, lepoon ja ruokailuun. Yksin työtä ei tarvitse tehdä. Kaupunki valvoo yksityisten perhepäivähoitajien toimintaa ja leikkipuistoissa voi tavata päivittäin toisia hoitajia. Yksityinen perhepäivähoitaja voi valita itse hoidettavat lapset ja päättää hoidon hinnan. Yhdellä hoitajalla saa olla hoidettavanaan enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Mukaan lasketaan hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitoon voi ottaa yhden osapäivähoitoa tarvitsevan esiopetus- tai kouluikäisen lapsen. Työaika riippuu hoidontarpeesta.

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi voi ryhtyä ottamalla yhteyttä alueen yksityisen perhepäivähoidon valvojaan Aviapolis, Hakunila, Kivistö, Koivukylä, Korso, Myyrmäki ja Tikkurila. Valvojan kanssa sovitaan tapaaminen hoitajan työstä kiinnostuneen kotiin. Vantaan kaupunki on laatinut yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja, josta löytyy tietoa yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymisestä.

Ajankohtaista