Tiedonjyvän päiväkoti

kuva tiedonjyvän päiväkodista

Tiedonjyvän päiväkodissa on 12 varhaiskasvatuksen opettaja -lastenhoitajaparia eli 6 ns. kotipesää. Rakennus on kolmikerroksinen ja tiloiltaan moderni ja valoisa. Toimintakulttuurimme on oikeudenmukainen, turvallinen, rohkaiseva, kannustava, lämmin ja lasta osallistava. Kaikkia kunnioitetaan tasavertaisina yksilöinä.​Tiedonjyvän päiväkodissa järjestetään esiopetusta. Lapsiryhmien ikärakenne on 1–5 vuotta, lukuun ottamatta esiopetusryhmiä, joissa lapset ovat 6-vuotiaita. Päiväkodissa toimii integroitu ryhmä.

On tärkeää, että lapsi voi kokea voivansa vaikuttaa omaan päiväkotipäiväänsä. Kasvattajan tehtävänä on oppia kuulemaan ja ymmärtämään myös lapsen sanattomia viestejä.​
Toimimme lapsen tukena, turvana ja mahdollisuuksien tarjoajana. Kasvattajina haluamme auttaa lasta kasvamaan vahvaksi, itseään, toisia, ympäristöä ja elämää kunnioittavaksi yksilöksi. Meiltä lähtee koulupolulle iloisia, itseensä luottavia oppijoita.​

Aukioloaika klo 6.00-18.00 välillä tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristömme perustuu lapsilähtöisyyteen, lämpöiseen, vastavuoroiseen, kohtaavaan ja osallistavaan toimintakulttuuriin. Psyykkisen oppimisympäristön rakennuspalikoita ovat turvallisuus, sensitiivisyys, kannustus, avoimuus ja hyväksyntä. Turvallinen oppimisympäristö innostaa ja on positiivinen. Lapsi tuntee itsensä hyväksytyksi ja tärkeäksi ja kuuluvansa joukkoon. Hän tulee kohdatuksi, lohdutetuksi ja autetuksi päivittäin. Oppimisympäristö muuntuu lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan ja antaa lasten ideoinneille tilaa ja mahdollisuuksia. Lähiympäristöstä löytyy urheilukenttä, metsää sekä kattavat Tikkurilan palvelut.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Vuorovaikutuksen tulee olla ystävällistä ja arvostavaa, huumoria ja leikillisyyttä unohtamatta. Ryhmän yhteenkuuluvuuden rakentamiseen varataan riittävästi aikaa ja toiminta suunnitellaan sitä tukevaksi. Lapset otetaan mukaan ryhmän toimintatapojen laadintaan. Kiusaamisen suhteen on nollatoleranssi. Lapsen käsitykseen ja kokemukseen kiusaamisesta suhtaudutaan aina vakavasti. Kiusaamista ehkäistään positiivisella vuorovaikutuskulttuurilla sekä välittävällä ja hyväksyvällä ilmapiirillä. Rohkaisemme lapsia ryhmässä toimimaan toistensa auttajina, tukijoina ja kannustajina. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestinnässä ja yhteistyössä vanhempien kanssa haluamme olla avoimia. Vanhempia arvostetaan lastensa asiantuntijoina ja heidän ajatuksiaan ja toiveitaan huomioidaan. Kaikenlaisista asioista voi kysyä ja keskustella.​

Lasten päivästä kerrotaan vanhemmille päivittäin. Lisäksi jaamme tietoa sähköpostitse ja ilmoitustauluilla.​ myös sosiaalisen median alustoja saatetaan käyttää tietoturva huomioiden.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 9.00-13.00

Valmistava opetus: 13.00-14.00

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista