Simonkallion päiväkoti

Simonkallion päiväkodissa toimii 8 lapsiryhmää yhteistyössä pienryhmäperiaatteen mukaisesti. Yksi ryhmistä on Rubiinien metsäryhmä, aamupäivän toiminta on metsässä.​

Simonkallion päiväkodin toiminnan arvoja ovat: joustavuus, turvallinen ilmapiiri, lapsen osallisuus omaan arkeensa sekä avoimuus. ​

Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. ​

Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita. Toimimme erilaisissa pienryhmissä, joissa lapsen yksilöllisyys ja osallisuus toteutuvat. Koko päiväkoti toimii yhteisönä.​

Simonkallion päiväkodissa järjestetään englannin kielirikasteista esiopetusta.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Simonkallion päiväkodissa oppimisympäristömme muuttuu ja sitä luodaan koko ajan. ​

Psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö syntyvät vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Hyvät jakotilat mahdollistavat monipuolisen pienryhmätoiminnan. Kaikki tilat ovat käytössä sekä sisällä että ulkona. Metsä on tärkeä osa oppimisympäristöjämme.​

Teemme paljon retkiä, myös yhteistyössä esimerkiksi liikuntatoimen ja kirjaston kanssa.​

Oppimisympäristöä rakennetaan laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet sekä lasten toiveet huomioiden. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Lasten hyvinvointi on koko toiminnan perusta. ​

Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin keskittyvä toiminta sekä positiiviset ja kannustavat kokemukset edistävät lapsen hyvinvointia ja kehitystä.​

Simonkallion päiväkodissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. ​

Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu erillisen suunnitelman mukaisesti yksilö- sekä yhteisötasolla. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Simonkallion päiväkodissa suosimme avointa ja suoraa viestintää; yhdessä keskustellen asiat hoituvat paremmin.​

Simonkallion päiväkodin ryhmillä on omat yksityiset Instagram-tilit, joiden kautta perheet pääsevät näkemään arkeamme mukavasti kuvattuna. Viikoittaiset tapahtumat ja muut ryhmän arkiset tiedottamiset tapahtuvat Instagramin ja ilmoitustaulujen kautta. Päivittäiset kuulumiset keskustellaan tuonti – ja hakutilanteissa. ​

Järjestämme aina tarvittaessa aikaa keskusteluille. Varhaiskasvatus – ja esiopetussuunnitelmat tehdään ja arvioidaan vuosittain kaikille lapsille. ​

Vanhempaintoimikunta toimii yhdessä työntekijöiden kanssa ja osallistuminen sen toimintaan on hyvä keino olla osallisena lasten arjessa.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksessa olevien lasten määrä:

Ajankohtaista