Simonkallion päiväkoti

Päiväkodissa on 8 lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille, ryhmät toimivat yhteistyössä pienryhmäperiaatteen mukaisesti. Metsäryhmä, Rubiinit, viettävät aamupäivän toiminta-ajan metsässä. Simonkalliossa toimii myös 2.5-5-vuotiaille lapsille suunnattu Tarinatoukat-kerho. Päiväkoti on auki päivittäin klo 6-17, tarpeen mukaan klo 18 asti.

Simonkallion päiväkodissa luodaan turvallista ja hyvää arkea yhdessä. Toimimme erilaisissa pienryhmissä, joissa lapsen yksilöllisyys ja osallisuus toteutuvat

Simonkallion päiväkodissa järjestetään englannin kielirikasteista esiopetusta.

Yhteinen oppimisympäristömme

Simonkallion päiväkodissa oppimisympäristömme muuttuu ja sitä luodaan koko ajan. ​

Psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö syntyvät vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Hyvät jakotilat mahdollistavat monipuolisen pienryhmätoiminnan. Kaikki tilat ovat käytössä sekä sisällä että ulkona. Metsä on tärkeä osa oppimisympäristöjämme.​

Oppimisympäristöä rakennetaan laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet sekä lasten toiveet huomioiden. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Lasten hyvinvointi on koko toiminnan perusta. ​

Lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin keskittyvä toiminta sekä positiiviset ja kannustavat kokemukset edistävät lapsen hyvinvointia ja kehitystä.​

Simonkallion päiväkodissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä. ​

Esiopetuksen hyvinvointityö toteutuu erillisen suunnitelman mukaisesti yksilö- sekä yhteisötasolla. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Simonkallion päiväkodissa suosimme avointa ja suoraa viestintää; yhdessä keskustellen asiat hoituvat paremmin.​

Järjestämme aina tarvittaessa aikaa keskusteluille. Varhaiskasvatus – ja esiopetussuunnitelmat tehdään ja arvioidaan vuosittain kaikille lapsille. ​

Vanhempaintoimikunta toimii yhdessä työntekijöiden kanssa ja osallistuminen sen toimintaan on hyvä keino olla osallisena lasten arjessa.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista