Ruokopillin päiväkoti

Ruokopillin päiväkoti

Toimintakulttuurimme on oikeudenmukainen, turvallinen, rohkaiseva, kannustava, lämmin ja lasta osallistava. Kaikkia kunnioitetaan tasavertaisina yksilöinä.
On tärkeää, että lapsi voi kokea voivansa vaikuttaa omaan päiväkotipäiväänsä. Kasvattajan tehtävänä on oppia kuulemaan ja ymmärtämään lapsen sanattomia viestejä.
Toimimme lapsen tukena, turvana ja mahdollisuuksien tarjoajana. Kasvattajina haluamme auttaa lasta kasvamaan vahvaksi, itseään, toisia, ympäristöä ja elämää kunnioittavaksi yksilöksi.

Päiväkodissa on viisi sisarusryhmää.

Aukioloaikamme on klo 6-7 klo17-18 asti ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Ruokopillin päiväkoti

Viljo Sohkasen katu 10, 01370 Vantaa