Ristipuron päiväkoti

Ristipuron päiväkoti sijaitsee Ruskeasannalla, Simonkylän puistoalueen kupeessa. Luonnonläheinen ympäristö mahdollistaa monipuolisen liikunnan, retkeilyn ja tutustumisen luontoon.​

Ristipuron päiväkodissa on kahdeksan ryhmää 10kk-7 vuotiaille. Päiväkodin aukioloajat ovat tarpeen mukaan klo 6-18 välillä. ​

Toiminnassamme korostamme pienryhmätoimintaa, leikkiä, liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta sekä lapsen kielellisiä valmiuksia. Meille tärkeää on tunnetaidot, kaveritaidot ja leikkitaidot. Yhdessä aikuisen kanssa harjoittelemma asioita turvallisesti.​

Ristipuron päiväkotiin pääset tutustumaan Youtubessa.– Ristipuron päiväkoti kanavalla.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Ristipuron päiväkoti sijaitsee metsän ja puistoalueen reunalla. Me hyödynnämme päiväkodin niin sisä- kuin ulkotiloja monipuolisesti (mm. 2xliikuntasali, ateljee, erilaiset pienryhmätilat, ryhmätilat, "pienten piha", keskipiha, "isojen piha", alapiha, lähikenttä, metsät, leikkipuistot, tatami, jäähalli, uimahalli, kirjasto).​

Oppimisympäristömme on kaikkialla.​

Turvallisen, sallivan oppimisympäristön on sitoutunut luomaan jokainen Ristipuron päiväkodin työntekijä. Jokaisen tulee tuntea olonsa hyväksytyksi ja arvokkaaksi ryhmän jäseneksi.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Tehtävänämme on hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvinvointityö on läsnä joka päivä.​

Hyvinvointityötä tehdään niin yksilöllisesti, ryhmällisesti kuin yhteisöllisesti. Lapsia ja perheitä osallistetaan. Heitä kuullaan ja aloitteisiin vastataan.​

Tärkeää meille on ilmapiiri; salliva, luova ja turvallinen. Yrityksen ja erehdyksen kautta.​

Työvälineinä käytämme havainnointia ja arviointia.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien toiveita/ajatuksia/havaintoja kuunnellaan ympäri vuoden monenlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi tuonti- ja hakutilanteet, vanhempainillat, lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja esiopetuksen oppimissuunnitelmakeskustelut sekä vanhempien tyytyväisyyskysely. Meille tärkeää on avoin vuoropuhelu huoltajien kanssa.​

Yksikössämme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. Tavoitteena ideoida yhteistä hyvää.​

Viestinnän välineenä meillä on suljettu salainen Facebook-ryhmä. Toiminnasta kerrotaan lisäksi kuukausikirjeissä sekä varhaiskasvatuksesta yleisemmin Vantaan varhaiskasvatuskirjeessä.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8:30-12:30 (13:30)​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista