Malminiityn päiväkoti

Malminiityn päiväkoti

Malminiityn päiväkoti sijaitsee oman alueensa asiakkaille hyvin keskeisellä paikalla ja lähellä monen lapsemme omaa kotia. Ryhmien muodostamista ja tilojen käyttöä muokataan joustavasti asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Päätalossa on kolme ryhmää ja viereisen kerrostalon alakerrassa sijaitsee kaksi ryhmää. Talossamme on esiopetusryhmä ja muissa ryhmissä lapset ovat iältään 1-5-vuotiaita. ​

Päiväkoti avautuu klo 6.30 ja sulkeutuu klo 17.00 (tarvittaessa ja ennalta sovitusti klo. 6-18).

Meille on tärkeää luoda lapselle turvallinen, kiireetön ja kodikas arkipäivä olemalla vahvasti läsnä perheiden arjessa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Malminiityn sisätilat ja leikkipihat on hiljattain peruskorjattu. Toimintaympäristö on turvallinen, terveellinen ja monipuolinen. Haluamme, että lastemme käytössä olevat tilat ja tarvikkeet ovat toimintaan innostavia, laadukkaita ja esteettisiä. Meillä on yhteisessä käytössämme iso jumppasali ja parvi. Sekä sisä- että ulkotiloja käytetään porrastaen ja kaikkia tiloja hyödynnetään pienryhmätoiminnan toteuttamisessa. Lähellä päiväkotia sijaitsee monta luonto- ja puistokohdetta, joita käytämme säännöllisesti. Erilaiset oppimisympäristöt vahvistavat monipuolisesti lasten taitoja ja tietoja ja tarjoavat elämyksiä. Toimintaympäristömme on kulttuurisesti hyvin rikas ja monipuolinen ja meillä on hieno mahdollisuus hyödyntää sitä toiminnassamme. Meille on tärkeää, että jokaisella lapsellamme on aidosti mahdollisuus ja oikeus tulla nähdyksi omana itsenään, osallistua ja oppia omista lähtökohdistaan.​

Meillä on ryhmätilassamme koko maailma! ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Meille on tärkeää se, että teemme työtä yhdessä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Etsimme ja kehitämme aktiivisesti uusia keinoja yhteistyöhön lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen.​

Tärkeintä yhteistyössä ja osallisuuden kokemuksessa on turvallinen arki ja tunne siitä, että tulee tasa-arvoisesti kohdatuksi ja kuulluksi. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Tärkein yhteistyömuotomme on huoltajien kanssa arjessa käytävä keskustelu lapsen päivästä. ​

Lapsen aloittaessa alkukeskustelu, varhaiskasvatuskeskustelut ja muut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät keskustelut​.

Ryhmillä on aktiivisessa käytössä WhatsApp -tiedottaminen, suljetut Facebook-ryhmät, sähköpostit, puhelinkeskustelut ja ilmoitustaulut​.

Erilaiset hankkeet, tapahtumat ja juhlat vahvistavat perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30/13.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista