Kuusikon päiväkoti

Kuusikon päiväkoti

Kuusikon päiväkoti ja Kuusikkotien päiväkoti muodostavat yhteisen toimintayksikön tammikuusta 2019 alkaen.

Päiväkodissa on kolme ryhmää, yksi sisarusryhmä 1-4 -vuotiaille ja kaksi ryhmää 5-6 -vuotiaille. Avaamme päiväkodin klo 6.00-7.00 ja suljemme 17.00-18.00 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Toiminta-ajatus:
Tarjoamme lapsille perheen tarpeita ja toiveita vastaavan päivähoitopaikan. Turvallisen ja monipuolisen hoidon sekä kasvatuksen lähtökohtana on henkilökunnan ammattitaito sekä yhteistyö perheiden ja muiden lapsen kasvua tukevien ihmisten kanssa. Tavoitteenamme on luoda lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia sekä innostaa lasta oppimaan ja etsimään tietoa. Tuemme lapsen yksilöllistä kasvua huomioiden hänen kehitysvaiheensa. Yhdessä kasvaen, leikkien, kokien, liikkuen, etsien ja löydöistä iloiten teemme jokaisesta päivästä uuden seikkailun.

Kuusikon päiväkoti

Hovitie 11, 01380 Vantaa