Krassitien päiväkoti

Krassitien päiväkoti on otettu käyttöön syksyllä 2018. Päiväkoti on pieni, siellä työskentelee kolme varhaiskasvatuksenopettajaa ja kolme lastenhoitajaa.​ Päiväkodin lapset ovat iältään 1-5 -vuotiaita. Esiopetusikäiset siirtyvät päiväkoteihin, joissa on esiopetusta.​

Päiväkoti on auki klo 7.00-17.00.​ Loma-aikoina saatamme hyödyntää samaan yksikköön kuuluvaa Tikkurilan päiväkotia.

Yhteinen oppimisympäristömme

Krassitien päiväkoti on pieni päiväkoti kerrostalojen keskellä. Päiväkodissa järjestämme monipuolista toimintaa 1-5 -vuotiaille lapsille. Leikki-, liikunta- ja askartelumateriaalin lisäksi hyödynnämme tieto- ja viestintä tekniikkaa erilaisiin toimintoihin arjessamme.

Laajennettuna oppimisympäristönä hyödynnämme lähiympäristön metsäalueita, liikunta- ja kulttuuripalveluja. Päiväkodin läheisyydessä on monta puistoaluetta, joita käytetään ahkerasti! ​

Haluamme, että jokaisella lapsella on turvallinen ja hyvä olo päiväkodissamme. Toisten kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohtelu on meille tärkeää​.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Arjen hyvinvointityö on toimintamme perusta. Päiväkoti tarjoaa lapselle positiivisia ja kannustavia kokemuksia yhteisöön kuulumisesta ja siinä vaikuttamisesta. Panostamme lasten kokemuksiin osallisuudesta ja kuuluksi tulemisesta. Lapsien toiveita ja ideoita huomioidaan toiminnan suunnittelussa.​

Lapset saavat kasvaa ja kehittyä ja oppia ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti. Vastuu lasten hyvinvoinnista kuuluu koko henkilökunnalle. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa päiväkotimme hyvinvointityötä.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Hyvä yhteistyö ja yhteisymmärrys vanhempien kanssa on hyvinvointityön perusta. Vanhemmat kohdataan ainakin kerran toimintavuoden aikana varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelun puitteissa. Keskusteluja voidaan käydä päiväkodilla tai hyödyntää esim. sähköistä Teams-palvelua.

Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan tuonti- ja hakutilanteissa. Lisäksi työparit hyödyntävät ryhmissään erilaisia sähköisiä tiedotuskanavia kuten sähköposti, tekstiviestit, Instagram. Toiveissa olisi, että saisimme perustettua vanhempaintoimikunnan.​

Ajankohtaista