Krassitien päiväkoti

Krassitien päiväkoti sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja se on osa Tikkurilan toimintayksikköä.
Päiväkoti on avoinna 7-17. Päiväkodissa on kaksi kotiryhmää Usvametsä ja Satulaakso.
Molemmat ryhmät ovat sisarusryhmiä, joissa lapset ovat iältään 1-5-vuotiaita.
Päiväkodissa toteutetaan pienryhmätoimintaa ja Usvametsän ja Satulaakson ryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä päivittäin.
Krassitien päiväkodissa ei ole esiopetusta.

Tarjoamme lapsille positiivisen ja turvallisen kasvuympäristön, jossa jokaisen lapsen omia vahvuuksia tuetaan ja vahvistetaan.
Korostamme leikin merkitystä oppimisessa, toisiltamme oppien ja yhdessä tehden autamme lasta kasvamaan ja oivaltamaan.
Haluamme myös tukea lasten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä toiminnassamme.

Ajankohtaista