Kämmekkäpuiston päiväkoti

Kämmäkkäpuiston päiväkoti

Kämmekkäpuiston päiväkoti kuuluu Lehdokin toimintayksikköön yhdessä Lehdokin päiväkodin kanssa. Yksikköön kuuluu myös avoin päiväkoti Ukko-Pekka sekä Satulipas-kerhot. Päiväkoti sijaitsee Tikkurilan keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodissamme on kodikkaat tilat noin 40 lapselle. Päiväkodissa työskentelee kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja kolme lastenhoitajaa sekä avustaja. Kämmekkäpuiston päiväkodissa on kaksi ryhmää:​ Hattarat, 1–4-vuotiaiden ryhmä sekä Popparit, 5–6-vuotiaiden ryhmä. Olemme avoinna arkisin klo 7.00-17.00.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristöt pitävät sisällään niin fyysisen kuin psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön. Pidämme erityisen tärkeänä psyykkistä oppimisympäristöä. Meille on tärkeää, että lapsi tulee kohdatuksi ja kuunnelluksi ja että päiväkotiin on turvallista tulla ja jokaisella on työ- ja leikkimisrauha. Tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen on keskeinen osa toimintaamme.​

Fyysisiä oppimisympäristöjä ovat päiväkodin sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri kulttuuripalvelut, (mm. Vernissa, Lasten taidetalo Pessi, museot ja kirjasto) kaupunkiympäristö ja metsä. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Keskeistä hyvinvointityössä päiväkodissamme on lasten vahvuuksien esille nostaminen ja positiivisen pedagogiikan periaatteet. Huomioimme lasten kiinnostuksen kohteita, joiden mukaan suunnittelemme toimintaamme, lasten osallisuuden vahvistaminen on toimintamme keskiössä. Huolehdimme riittävästä levosta, ravinnosta ja liikunnasta.​

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötämme.​

Hyvinvointityön tukena ovat neuvola, kuraattori- ja psykologipalvelut, alueen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä eskareiden YHR-työryhmä.​ Päivitämme myös kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman vuosittain.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Haluamme kohdata perheet päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa. Yhteistyö pitää sisällään myös aloitus-, vasu- ja leops-keskustelut, vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat.​

Viestinnässä ja tiedottamisessa hyödynnämme sähköpostia, puheluita, tekstiviestejä ja Whatsappia sekä päiväkodin ilmoitustaulua.​

Vanhempaintoimikunta on ollut aktiivinen edellisinä vuosina ja toivomme, että tämä yhteistyö jatkuu.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9.00-13.00

Valmistava opetus: 9.00-14.00​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista