Jokiniemen päiväkoti

Jokiniemen päiväkoti

Lapset ovat iältään yhdestä kuuteen vuoteen ja heidät on jaettu "kotiryhmiin", joissa eri-ikäiset toimivat luontevasti yhdessä. Esiopetusikäiset toimivat sekä keskenään vertaisryhmänä, että osana omaa ryhmää. Päiväkodissa toimii kaksi integroitua ryhmää. Henkilökunta koostuu esimiehestä, erityislastentarhanopettajista, lastentarhanopettajista, lastenhoitajista, avustajista, laitoshuoltajista ja keittiön työntekijöistä.

Jokiniemen päiväkoti

Urheilutie 1, 01370 Vantaa