Ilolan päiväkoti

Ilolan päiväkoti

Ilolan toimintayksikköön kuuluu Ilolan päiväkoti, Ilolan esiopetus, Eppilän päiväkoti ja Huvikumpu-kerho. ​

Ilolan päiväkodissa on kaksi päätyä, joissa molemmissa toimii kaksi ryhmää: Toisessa päädyssä ovat Tammenkolo, 0-3 vuotiaiden ryhmä ja Taikametsä, 3-5 vuotiaiden ryhmä. Talon toista päätyä kutsumme nimellä Touhuvarpaat. Siellä toimii kaksi 3-5 vuotiaiden lasten ryhmää Haltianiitty ja Pilvilinna. Ilolan päiväkodissa toimii aamupäivisin Huvikumpu-kerho. ​

Ilolan päiväkodin esiopetus toimii koulun kanssa yhteisessä Revontuli-rakennuksessa. Esiopetuksessa toimitaan aamupäivisin kolmen työparin pienryhminä, mutta esiopetuksessa vahvistetaan myös koko esiopetuksen yhteisöllisyyden tunnetta järjestämällä viikoittain toimintaa erilaisissa pienryhmissä. ​

Toteutamme toimintaa koko yksikössämme pienryhmissä sekä toimintaa porrastaen, jotta voimme tarjota lapsille mahdollisimman rauhallisen oppimisympäristön.

Yhteinen oppimisympäristömme

Arvioimme ja kehitämme säännöllisesti oppimisympäristöjämme lapsiryhmien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Osallistamme myös lapsia niiden suunnitteluun.​

Fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelussa, olemme keskittyneet erityisesti lapsia aktivoiviin ja heidän liikkumista lisääviin toimintoihin.. ​

Olemme panostaneet yksikössämme myös tieto- ja viestintäteknologisiin hankintoihin, joita hyödynnämme yhtenä oppimisympäristönä lasten kanssa. Näitä välineitä käytetään erityisesti yhteisöllisesti, ryhmäytymistä ja lasten osallisuutta tukevina välineinä. ​

Ilolan päiväkodin ja esiopetuksen lähiympäristö tarjoaa ympärivuoden loistavia oppimisympäristöjä myös päiväkodin seinien ja porttien ulkopuolella. Retkeily onkin osa ryhmien viikoittaista toimintaa ja oppimisen eri osa-alueita harjaannutetaan myös metsässä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Yksikössämme painotetaan positiivista pedagogiikkaa ja sensitiivistä kasvattajuutta. Toimintamme lähtee jokaisen lapsen vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden sekä lapsen mielenkiinnonkohteiden hyödyntämisestä oppimisessa.

Hyvinvointityön lähtökohta on hyvän psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön luominen; Turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen lapsi on arvokas ryhmänsä jäsen. Lapsi kokee osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. ​

Käytämme paljon aikaa ryhmäytymiseen ja monipuolisten kaverisuhteiden muodostumiseen. Painotuksenamme on erityisesti tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen, joita harjoitellaan ja käsitellään ryhmissä monin eri tavoin. ​Yksiköllemme on tehty kiusaamisen ehkäisyn- ja puuttumisen suunnitelma.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Yhteistyö perheiden kanssa koetaan yksikössämme tärkeäksi. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia, äänestyksiä ja kyselyitä perheiden osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätäksemme.

Yhteistyölle ja viestinnälle on yksikössämme käytössä erilaisia tapoja ja kanavia. Päivittäin tapahtuvan suullisen viestinnän lisäksi ryhmät hyödyntävä sähköistä viestintää (mm. sähköposti/Facebook,whatsup-ryhmä) kuluneesta tai tulevasta toiminnasta tiedottamiseen sekä perheiden osallistamiseen.​

Jokaiselle lapselle tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä varhaiskasvatus-/ lapsen esiopetuksen suunnitelma. Nämä keskustelut toteutetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti etänä, Teamsin tai videopuhelun kautta. ​

Vanhempien ja perheiden tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. ​Ilolan toimintayksikön aktiiviset vanhemmat ovat perustaneet myös viime syksynä vanhempaintoimikunnan, joka tekee yhteistyötä yksikkömme kanssa.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Ilolan esiopetuksessa järjestetään englannin kielirikasteista esiopetusta. ​

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30 ja valmistava opetus klo 12.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista