Hiekkaharjun päiväkoti


Hiekkaharjun päiväkoti on avoinna klo 6.15-17.00. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää: Delfiinit (1-5v.), Sudenkorennot (1-5v.), Sateenkaaret (alle 3v.), Halinallet (alle 3v.), Mäyräkoirat (3-5v.) ja Hattaroiden esiopetusryhmä.

Toiminnassamme painottuu hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri, joka keskittyy lasten vahvuuksiin. Positiivisella pedagogiikalla autetaan lapsia huomaamaan omat vahvuutensa, annetaan oppimisen kokemuksia ja vahvistetaan itseluottamusta ja uskoa itseen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkoti sijaitsee hyvien yhteyksien päässä. Hyödynnämme aktiivisesti lähialueen kulttuuri- ja liikuntapaikkoja kuten kirjastoa, puistoja ja urheilupuiston halleja. Ryhmissä oppimisympäristöjä muokataan ja suunnitellaan yhdessä lasten kanssa. Lelut ovat lasten tasolla ja näin helposti heidän saatavillaan. Oppimisympäristömme tarjoaa lapsille mieluisaa tekemistä ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Jokainen lapsi tulee meillä kohdatuksi omana arvokkaana itsenään. Pidämme tärkeänä sitä, että lapsilla on mahdollisuus syliin, läheisyyteen ja lohdutukseen. Rutiinit tuovat lapsille tärkeää turvallisuuden tunnetta. Osallistamme lapsia toiminnan suunnitteluun, kannustamme monipuoliseen leikkiin ja harjoittelemme kaveritaitoja. Hyvillä kaveritaidoilla ehkäistään kiusaamista ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Päiväkodilla on kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jota käydään läpi säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Yhteistyö perustuu avoimuudelle ja luottamukselle, jolla luodaan perusta hyvälle vuorovaikutukselle. Keskustelemme huoltajien kanssa päivittäin lasten tuonti- ja hakutilanteissa. Huoltajat saavat tietoa lapsensa päivän kulusta. Viestimme huoltajien kanssa lisäksi sähköpostilla ja hyödynnämme sosiaalista mediaa. Yhteistyö pitää sisällään myös vuosittain käytävät lasten varhaiskasvatuskeskustelut. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua vanhempainiltoihin ja päiväkodin muihin yhteisiin tapahtumiin.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:​ klo 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista