Hiekkaharjun päiväkoti

Päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota laadukasta päivähoitoa ja erityispäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatusta tarjotaan perheiden tarpeiden ja tilanteiden mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Varhaiskasvatuksen arvoissa kiinnitetään huomiota erityisesti sosiaalisten taitojen kehittämiseen, suvaitsevaisuuteen sekä perheiden kasvatustyön tukemiseen. Tasapainoisen kasvun lähtökohtana pidämme avointa ja aidosti kiinnostunutta kasvatusilmapiiriä. Arvostamme perhekeskeistä ja lapsilähtöistä suhtautumista kasvatustyössämme.

Vantaan kaupungin arvot (yhteisöllisyys, avoimuus, rohkeus, vastuullisuus) näkyvät toiminnassamme tasa-arvoisena suhtautumisena niin lapsiin, perheisiin kuin työntekijöihinkin. Toimintamme on avointa ja keskustelevaa. Päiväkodin tärkeänä arvona pidämme sitä, että lapsi saa täältä hyvät perustaidot elämää varten.

Hiekkaharjun päiväkoti

Hiekkaharjuntie 12, 01300 Vantaa

Ajankohtaista