Eppilän päiväkoti

Eppilän päiväkoti

Ilolan toimintayksikköön kuuluu Eppilän päiväkoti, Ilolan päiväkoti, Ilolan esiopetus ja Huvikumpu kerhot.

Eppilän päiväkoti on pieni kaksiryhmäinen päiväkoti, jossa tarjotaan varhaiskasvatusta 0-5 vuotiaille lapsille. Ryhmät on tällä toimintakaudella muodostettu niin, että Satumaassa on 0-4 vuotiaita lapsia ja Aarresaaressa 3-5 vuotiaita lapsia. ​Eppilän päiväkoti on auki arkisin klo 7.00-17.00. ​

Ryhmät tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja ryhmien kasvattajat toimivatkin työpareina keskenään. Aamupäivisin toiminta toteutetaan kolmen työparin pienryhmissä, toimintaa porrastaen. Näin pystymme tarjoamaan lapsille mahdollisimman rauhallisen oppimisympäristön. ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Arvioimme ja kehitämme säännöllisesti oppimisympäristöjämme lapsiryhmien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Osallistamme myös lapsia niiden suunnitteluun.

Fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelussa, keskitymme erityisesti lapsia aktivoiviin toimintoihin. ​

Olemme panostaneet yksikössämme myös tieto- ja viestintäteknologisiin hankintoihin, joita hyödynnämme yhtenä oppimisympäristönä lasten kanssa. Näitä välineitä käytetään erityisesti yhteisöllisesti, ryhmäytymistä ja lasten osallisuutta tukevina välineinä. ​

Eppilän päiväkodin lähiympäristö tarjoaa ympärivuoden loistavia oppimisympäristöjä myös päiväkodin seinien ja porttien ulkopuolella. Retkeily onkin osa ryhmien viikoittaista toimintaa ja oppimisen eri osa-alueita harjaannutetaan myös metsässä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Yksikössämme painotetaan positiivista pedagogiikkaa ja sensitiivistä kasvattajuutta. Toimintamme lähtee jokaisen lapsen vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden sekä lapsen mielenkiinnonkohteiden hyödyntämisestä oppimisessa. ​

Hyvinvointityön lähtökohta on hyvän psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön luominen; Turvallinen ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen lapsi on arvokas ryhmänsä jäsen. Lapsi kokee osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. ​

Käytämme paljon aikaa ryhmäytymiseen ja monipuolisten kaverisuhteiden muodostumiseen. Painotuksenamme on erityisesti tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen, joita harjoitellaan ja käsitellään ryhmissä monin eri tavoin. ​

Yksiköllemme on tehty kiusaamisen ehkäisyn- ja puuttumisen suunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö perheiden kanssa koetaan yksikössämme tärkeäksi. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia, äänestyksiä ja kyselyitä perheiden osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisätäksemme.

Yhteistyölle ja viestinnälle on yksikössämme käytössä erilaisia tapoja ja kanavia. Päivittäin tapahtuvan suullisen viestinnän lisäksi ryhmät hyödyntävä sähköistä viestintää (sähköposti/whatsup-ryhmät) kuluneesta tai tulevasta toiminnasta tiedottamiseen sekä perheiden osallistamiseen.​

Jokaiselle lapselle tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä varhaiskasvatus-/ lapsen esiopetuksen suunnitelma. Nämä keskustelut toteutetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti etänä, Teamsin tai videopuhelun kautta. ​

Vanhempien ja perheiden tilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. ​Ilolan toimintayksikön aktiiviset vanhemmat ovat perustaneet myös viime syksynä vanhempaintoimikunnan, joka tekee yhteistyötä yksikkömme kanssa.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Eppilän päiväkodissa ei järjestetä esiopetus tällä kaudella.

Ajankohtaista