Variston päiväkoti

Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää 1-6-vuotiaille. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset puitteet lapsen yksilölliselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä tukea lapsen ja lapsiryhmän kasvua yhteisöllisyyteen. Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti lasta ja perhettä kunnioittaen ja toteutamme kasvatustyötä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Päiväkoti on avoinna klo 6.30-17.00 sovitun todellisen hoitotarpeen mukaan

Variston päiväkoti

Luhtimäki 2, 01660 Vantaa