Solkikujan päiväkoti

Solkikujan päiväkoti

Päiväkodissamme on viisi ryhmää:

  • Muumilaaksossa ovat alle 3-vuotiaat lapset,
  • Huvikumpu on 3-6-vuotiaiden integroitu erityisryhmä,
  • Kissankulmassa ja Koiramäessä ovat 3-5-vuotiaat lapset,
  • Melukylä on 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.

Päiväkotimme on Helsingin yliopiston kenttäpäiväkoti, jossa kasvatustieteen kandidaateiksi opiskelevat suorittavat käytännön harjoittelujaksoja. Meillä harjoittelee myös ammattikorkeakoulujen ja sosiaalialan oppilaitosten opiskelijoita sekä työelämään tutustuvia koululaisia.

Toiminta-ajatuksemme mukaan tuemme lasta luottamaan omiin kykyihinsä, suuntautumaan rohkeasti ulos maailmaan ja asennoitumaan luottavaisesti ja positiivisesti elämään. Toimintamme tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä monipuolisessa vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa.

Aukioloaikamme on asiakkaiden tarpeiden mukaan klo 6-18 välisenä aikana.

Solkikujan päiväkoti

Solkikuja 6, 01600 Vantaa