Metsikköpolun päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee Kivimäen alueella, metsäisellä luonnontilassa olevalla tontilla, omana kiinteistönään. Talossamme on viisi ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Yksi ryhmistämme on integroitu ryhmä. Päiväkodissamme annetaan esiopetusta.

Ryhmät: Jänikset, Ilvekset,Ketut, Oravat ja Nallet. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18, ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Toiminta-ajatuksena on lapsen tasapainoisen kehityksen ja oppimisedellytysten tukeminen monipuolisen toiminnan avulla yhteistyössä kotien kanssa. Toiminnassamme korostamme suunnitelmallista, ikä- ja kehitystason mukaista hoitoa ja kasvatusta. Meille tärkeitä asioita ovat turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja oppimisen ilo. Luonto, retkeily ja leikki muodostavat tärkeän osan toiminnassamme.

Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä painotamme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta, sujuvassa yhteistyössä turvaamme yhteiset linjat lapsen hoidolle ja kasvatukselle.

Metsikköpolun päiväkoti

Kukinkuja 14, 01620 Vantaa