Louhelan päiväkoti

Louhelan päiväkoti

Louhelan päiväkodin tiloja käytetään, hyödynnetään ja muunnetaan toiminnan mukaan. Lasten toiveet ja mielenkiinnon kohteet ovat toiminnan lähtökohtia. Piha-alue, puistot ja metsä toimivat myös oppimisympäristöinä, joissa toimintaa järjestetään hyvinvoivan arjen toteuttamiseksi.

Erityisen merkityksellisiä asioita lapsen päivän toimissa ovat leikkien muotoutuminen ja ryhmään kuuluminen sekä kasvattajien läsnäolo tilanteissa. Yhteistä ymmärrystä vahvistamme ja varmistamme kuvin ja tukiviittomin.
Yhteisöllisyyttä päiväkodissamme vahvistetaan avoimella vuorovaikutuksella ja työn näkyväksi tekemisellä. Kannustamme lapsia ja huoltajia sekä toisiamme rohkeuteen uuden oppimisessa ja haasteiden kohtaamisessa.

Toimintayksikkömme on avoinna asiakkaiden tarpeiden mukaan sovitusti 6-18 välillä.

Ajankohtaista