Louhelan päiväkoti

Louhelan päiväkoti

Olemme avoinna 6-18 välillä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Louhelan toimintayksikköön kuuluvat ala- ja ylätalo. Yksikkö sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella sekä puisto- ja metsäalueiden ympäröimänä. ​

Alatalossa sijaitsee kaksi lapsiryhmää​: Integroitu erityisryhmä Tenavat 3-5 vuotiaille​ ja pienennetty ryhmä Naperot 3-5 vuotiaille​. Ylätalossa sijaitsee neljä ryhmää​: Vekkulit ja Viikarit 1-3 vuotiaille​ sekä Kaverit 3-5 vuotiaille​ ja Ystävät esikoululaisille.

Yhteinen oppimisympäristömme

Louhelan Eräkujan tiloista valmistuu oppimisympäristöltään raikkaat, henkilökunnan kanssa yhteisesti suunnitellut ja oppimiseen innostavat tilat. Tiloja käytetään ja hyödynnetään toiminnan mukaan lasten toiveet huomioiden ja perheiden tarpeita kuunnellen. ​

Rakennusten lisäksi toiminnan merkittävinä oppimisympäristöinä toimivat oma piha-alue, jonka toimintaa muunnetaan ja kehitetään tarpeita vastaavaksi. Lähimetsä ja Jokiuoman puisto tarjoavat helposti arkeen liitettävät ympäristöt, joissa toteuttaa leikkiä ja yhteistä toimintaa. Myös kirjasto- ja junaretket kuuluvat ryhmien arkeen ja laajentavat toimintaympäristöjen käyttöä. ​

Sosiaalinen oppimisympäristö muodostuu kasvattajien ja aikuisten sensitiivisestä ja läsnäolevasta vuorovaikutuksesta. Olemme lapsen asialla monin tavoin.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkotimme hyvinvointi työtä lasten ja huoltajien yhteistyössä vahvistetaan yhteisöllisyyden, avoimuuden ja rohkeuden kautta. Lapsen näkökulmaa hyvinvoinnista vahvistavat leikin ja kielen avulla eletty ja koettu maailma. ​

Kieli- ja kulttuuri- sekä katsomuskasvatusta vaativassa oppimisympäristössä tulee huomioida sensitiivisen vuorovaikutuksen erityinen merkitys. Leikki ja aikuisen läsnäolo varmistavat lasten liittymisen ryhmän jäseneksi ja yhteisen ymmärryksen luomisessa hyödynnetään kuvia ja tukiviittomia. Vuorovaikutussuhteille lasten ja vanhempien kanssa annetaan myös aikaa ja ohjataan kärsivällisesti yhteistyöhön. Yksikössä aikuisten tukena toimii lapsi- ja perhetyönohjaaja. ​

Yhteisöllisyyttä vahvistetaan avoimella vuorovaikutuksella ja työn näkyväksi tekemisellä ja avaamisella. Kannustamme toisiamme, lapsia ja huoltajia rohkeuteen uuden oppimiseen ja kokeilemiseen. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Ryhmät huolehtivat viestinnästä ja tiedottamisesta sähköpostilla viikkokirjeiden muodossa ja WhatsAppin avulla nopeasti viestittävistä asioista. ​

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja pidetään paikan päällä, ulkona tai sisällä tilanne ja sää huomioiden sekä WhatsAppin ja puhelin ja Skype-palavereiden muodossa. ​

Päivittäisissä keskusteluissa tullaan tietoisiksi huoltajien toiveista ja tarpeista lapsen arjen ja kasvun suhteen. Vanhempien mielipiteitä ja ajatuksia toiminnasta voimme kysyä leikkimielisesti esim. "käpy-äänestyksellä". ​

Päiväkodin johtaja huolehtii viestinnän laadusta tasosta ja ilmapiiristä sekä asenteista kohdattavia asioita kohtaan. Yhteistyön avaimena toimivat avoin, selkeä ja kunnioittava viestintä ja sitä tukeva toiminta.

​​Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma