Lintukallion päiväkoti

​Lintukallion päiväkoti on osa Lintukallion toimintayksikköä. Lintukallion toimintayksikkö sijaitsee Martinlaakson palvelualueella aivan Hämeenlinnantien liittymän kainalossa ja on hyvien juna- sekä bussiyhteyksien varrella. Lintukallion toimintayksikkö muodostuu kahdesta rinnakkain sijaitsevasta päiväkodista: Lintukallion päiväkodista ja Kivimäen päiväkodista. ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Lapsi päättää oman toiminnan roolin leikeissä tai muissa tuokioissa. Kasvattaja ohjaa lapsia tasa-arvoiseen toimintaan. Tasavertaisuus ja yhdenvertaisuus näkyy tasapuolisena kohteluna ja lapsen kunnioittamisena yksilönä ryhmässä.​

Punaisena lankana toiminnassamme on lasten tarpeista lähtevä toiminta. Lapset ovat mukana kehittelemässä leikki- ja oppimisympäristöjä. Ryhmien kasvattajat kyselevät lapsilta lasten kokouksissa toiveita toimintaan. Yhdessä myös pohditaan, miten ehdotettua teemaa voidaan toteuttaa ryhmässä.​

Hyödynnämme toiminnassamme lähiympäristöä. Yhdessä lasten kanssa suunnittelemme toimintaa ja sen toteuttamispaikkaa. Lähimetsät, liikuntapaikat sekä lähialueen taide- ja kulttuuritapahtumat ovat lapsiryhmiemme toiminnan vierailukohteina.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Opettelemme tunnistamaan eri tunteita esimerkiksi draaman, tunne-ympyrän ja leikkien, satujen ja seikkailujen esiopetusmateriaalin, lapsen mieli -materiaalin ja aikuisen läsnäolon kautta. ​

Aikuinen toimii tukena tilanteissa missä lapsi kokee haasteita esimerkiksi leikkiin liittymisessä tai leikin kulun ohjaamisessa. ​

Käytämme varhaiskasvatuksessa positiivisen pedagogiikan periaatteita ja pyrimme sen avulla tukemaan lasten vuorovaikutustapoja. Päivitämme myös kiusaamisen ehkäisysuunnitelman vuosittain.​

Yhteistyössä huoltajien kanssa keskustelemme säännöllisesti lapsen hyvästä arjesta. ​

Esiopetusikäisten lasten alueellinen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Siellä pohditaan alueellisia ilmiöitä ja tarvittaessa niihin puututaan.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien osallisuus huomioidaan päivittäin käytävissä keskusteluissa haku- ja tuontitilanteissa sekä esim. erilaisilla kyselyillä. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma- ja leops-keskustelut ovat tärkeä yhteistyömuoto yksittäisen lapsen asioissa.​

Muut juhlat ja tempaukset (liikunnalliset pihaseikkailut tms.) ovat myös osa toimintaamme. Hyödynnämme päivittäisten huoltajien kohtaamisen lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa monin eri tavoin saadaksemme mahdollisimman laajan huoltajien osallisuuden lasten hyvän kasvun ja kehityksen tueksi varhaiskasvatuksessa. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista