Lintukallion päiväkoti

Lintukallion päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille.

Toiminta-ajatus:
Mielestämme päiväkodin ilmapiiri ja tunnelma muodostuvat niistä ihmisistä, jotka siellä työskentelevät. Se syntyy joka päivä uudelleen, jokaisen perheen kohdalla erikseen. Lupaus on lunastettava teoilla; arkisilla sellaisilla. Olemme mahdollisuuksien talo, jossa jokainen lapsi saa toteuttaa omia kykyjään ja kiinnostustaan mahdollisimman monipuolisesti. Kasvattajan on luotava rajat, joiden sisällä lapsi voi turvallisesti liikkua ja suorittaa valintojaan. Kun lapsi kunnioittaa kasvattajaa ja luottaa tähän, hänellä on turvallinen ja hyvä olo päivähoidossa.

Lintukalliossa tuemme lapsessa suojelevan asenteen kehittymistä luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan. Leikki- ja oppimisympäristön kehittäminen tapahtuu yhdessä lasten kanssa. Toiminnassamme korostamme hyviä tapoja. Toisten huomioiminen, kättely, sanat "anteeksi", "kiitos" ja "ole hyvä" tehdään luonnolliseksi osaksi ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Päiväkoti on avoinna klo 6:00-18:00 ennalta sovitun tarpeen mukaisesti.

Lintukallion päiväkoti

Lintukallionkuja 9 B, 01620 Vantaa