Laajavuoren päiväkoti

Laajavuoren päiväkodissa toimii kaksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmää yläkerrassa sekä yksi 1-3-vuotiaiden lasten ryhmä alakerrassa.
Avaamme klo 6-7 ja suljemme klo 17-18, ennalta sovitun tarpeen mukaisesti.

Laajavuoren päiväkodin kasvatusnäkemyksen ja toiminta-ajatuksen lähtökohta on kunkin lapsen arvostaminen yksilönä, juuri sellaisena kuin hän on. Päiväkotimme suurena vahvuutena on täältä löytyvä monimuotoisuuden kirjo. Me kaikki olemme ainutkertaisia ja erilaisia, kaikilla meillä on oppimista toisiltamme. Haluamme kasvattaa hyvän itsetunnon omaavia ja oman ainutlaatuisuutensa tiedostavia yksilöitä. Kaikki toiminta tulee olla lapsilähtöistä, juuri näiden hoidossamme olevien lasten tarpeita vastaavaa. Emme näe lapsuutta vain välivaiheena kohti aikuisuutta, vaan ainutkertaisena ja tärkeänä osana ihmiselämää, jolloin turvallisella ja lämpimällä kasvatusmallilla luodaan vahva perusta, joka kantaa pitkälle elämässä.

Laajavuoren päiväkoti

Laajavuorenrinne 5, 01620 Vantaa

Laajavuoren päiväkoti, Martinkeskuksen päiväkotitila

Laajaniityntie 2, 01620 Vantaa