Koskikujan päiväkoti

Koskikujan päiväkoti

Koskikujan päiväkoti sijaitsee luonnonläheisessä ympäristössä, kerrostalon lisäsiivessä. Koskikujalla on viisi lapsiryhmää ja Uomarinteen koululla 2019 rakennetuissa avoimessa oppimisympäristössä toimii sekä ruotsinkielinen kielikylpy- että suomenkielinen esiopetusryhmä. Avaamme kummassakin toimipisteessä klo 6.00-7.00 ja suljemme klo 17.00-18.00, ennalta sovitun tarpeen mukaan.​

Toiminta-ajatuksessamme painotamme arvostavaa ja läsnäolevaa arkea. Psyykkinen turvallisuus rakentuu luottamukselle ja sallivalle kulttuurille. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi hyväksytään omana arvokkaana itsenään. Pyrimme siihen, että Koskikujan toimintayksikkö on kasvuympäristö, jossa aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on ystävällistä, rakentavaa ja toista kunnioittavaa. Vanhempien kanssa pyrimme avoimeen ja rehelliseen yhteistyöhön; hyvään kasvatuskumppanuuteen. Kasvatushenkilöstöllä on vastuu tasavertaisen yhteistyön luomisesta, mutta vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa paras tuntemus.​

Toimintamme perusta on hyvin toimiva lasta tukeva arki. Leikissä ja arkipäivän tilanteissa tuemme lasten omatoimisuutta, onnistumisia ja pettymysten sietämisiä. Pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon pienryhmissä. Olemme työyhteisönä taipuisa ja positiivinen, ilo ja huumori näkyy arjessamme!

Yhteinen oppimisympäristömme

Koskikujan päiväkoti sijaitsee kerrostalon alakerrassa, mutta pihamme on keskellä metsää. Sisätiloissa jokaisella ryhmällä on omat ryhmätilat. Lisäksi meillä on yhteisinä tiloina käytävät ja pikku-keittiö, jonne rakennamme kuukausittain eri teemojen mukaisen ympäristön. Esikoulun sisätiloissa oppimisympäristö on avoin ja kummankin ryhmän yhteisessä käytössä. Piha on koulun oppilaiden kanssa yhteinen.​

Käymme säännöllisesti retkillä lähiluonnossa ja siirrämme ohjattua toimintaa luontoon.​

Myyrmäen alueella käytämme säännöllisesti kirjastoa ja kulttuurikeskuksen palveluita. Myös urheilumahdollisuudet ovat loistavat.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Psyykkinen turvallisuus rakentuu luottamukselle ja sallivalle kulttuurille. Meille on tärkeää, että jokainen lapsi hyväksytään omana arvokkaana itsenään. Pyrimme siihen, että Koskikujan toimintaympäristö on kasvuympäristö, jossa aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on ystävällistä, rakentavaa ja toista kunnioittavaa. ​

Huolehdimme toistemme jaksamisesta avoimella ja kannustavalla puheella. Me yhdessä olemme me, niin lapset kuin aikuisetkin. Meille on mukava myös sijaisen tulla.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien kanssa pyrimme avoimeen ja rehelliseen yhteistyöhön; hyvään kasvatuskumppanuuteen. Kasvatushenkilöstöllä on vastuu tasavertaisen yhteistyön luomisesta, mutta vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa paras tuntemus.​

Jokainen tiimi huolehtii oman ryhmän vanhempien tiedottamisesta sähköisesti vähintään kerran kuukaudessa. Päivittäinen keskustelu on meille myös tärkeää, kohtaamme vanhemmat kasvatuskumppaneina.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-14.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista