Kimaran päiväkoti

Kimaran päiväkoti on Askiston alueen ainoa päiväkoti. Päiväkotirakennus on kaksikerroksinen ja se on valmistunut vuonna 2001. Päiväkoti on noin sadan lapsen talo.​

Päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää:​ esiopetusryhmä Tammet, joiden ryhmätilat ovat ylä- ja alakerrassa, Vaahterat, 3-5 vuotiaiden lasten ryhmä yläkerrassa ja Koivut, 3-5 vuotiaiden lasten ryhmä yläkerrassa.​ Alakerrassa toimivat Pajut, 2-4-vuotiaiden sisarusryhmä sekä talon nuorimmat Pihlajat, 1-3 vuotiaiden ryhmä.​

Päiväkodin aukioloaika on klo 6:30-17:00 (6.00-18:00), voi vaihdella vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvasta tarpeesta.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kimaran päiväkoti sijaitsee puisto-ja metsäalueen reunassa Kimaratien päässä Askistossa.​ Hyödynnämme läheistä luontoa sekä metsää jokaisen lapsiryhmän oppimisympäristönä. ​

Jokaisen lapsen oikeus on tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Mahdollistamme että, lapsi saa paljon onnistumisen kokemuksia ja oppii rakentamaan ystävyyssuhteita sekä osaa toimia ryhmän jäsenenä. Jokainen lapsiryhmä toteuttaa toimintaa pienryhmissä ja toiminnan suunnitteluun osallistuvat myös lapset. ​

Tavoitteemme on lapsen paras mahdollinen kasvu ja kehitys yhteistyössä vanhempien kanssa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kimaran päiväkodin hyvinvointityö on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. ​

Teemme huoltajien kanssa avointa yhteistyötä. Huomioimme mahdollisimman varhain huolen lapsen kehityksestä, kasvusta tai oppimisesta tehden moniammatillista yhteistyötä.​

Toteutamme lasta arvostavaa ja positiivista pedagogiikkaa. Huomioimme lapsen yksilöllisesti sekä ryhmän jäsenenä.​

Olemme tehneet kiusaamisen ehkäisy suunnitelman jonka mukaan toimimme päiväkodissa.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa toimimme Vantaan mallin mukaisesti. Varhaiskasvatuskeskusteluissa arvioidaan lapsen kehitystä yhdessä huoltajien kanssa.​ Esiopetuksessa teemme esiopetussuunnitelman. ​

Päivittäiset kohtaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa sekä vanhempainillat ja yhteiset tapahtumat vahvistavat yhteistyötä.​Tiedotusasioissa käytämme sähköistä viestintää lapsen huoltajien kanssa.​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista