Kilterin päiväkoti

Kilterin päiväkoti

Päiväkotimme on Länsi-Vantaan vuorohoitoa tarjoava päiväkoti. Päiväkodissamme toimii seitsemän lapsiryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Päiväkoti on auki vanhempien ennalta ilmoittamien hoidontarpeiden mukaan maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden.​

Vuorohoitoon ovat oikeutettuja lapset, joilla on hoidon tarvetta huoltajien säännöllisen työn tai opiskelun vuoksi iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin. ​

Toimintamme on avointa ja kannustavaa. Huomioimme lapset ja perheet yksilöinä. Arkemme peruspilarit koostuvat kunnioittavasta vuorovaikutuksesta, lasten sosiaalisten-, ja tunnetaitojen vahvistamisesta sekä turvallisen, ympärivuorokautisen kasvuympäristön luomisesta. Pienryhmätoiminta ja samankaltaisena toimiva arki ovat meille tärkeitä. Järjestämme monipuolista pedagogista toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Myyrmäen keskustassa sijaitseva päiväkotimme on valmistunut v. 2013. Käytössämme on nykyaikaiset, yhteen tasoon rakennetut ja toimivat tilat. Meillä on useita pienryhmätiloja sekä iso jumppasali. Muokkaamme oppimisympäristöä säännöllisesti lasten toiveiden ja erilaisten projektien mukaisesti.​

Päiväkotimme iso piha on tärkeä osa oppimisympäristöämme. Pihamme erikoisuuksina ovat kasvimaa ja kukkaistutukset. Lapset osallistuvat niiden hoitoon ja ylläpitoon säännöllisesti.​

Hyödynnämme oppimisympäristöinä myös lähimetsiä, kirjastoa, taidemuseo Artsia, Myyrmäen urheilupuistoa sekä verkko-oppimisympäristöjä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Toimintatapamme perustuvat lasten vahvuuksiin ja positiiviseen vuorovaikutukseen. Yhdessä tekeminen ja yhdessä sovitut säännöt, mahdollistavat turvallisen arjen kaikkina vuorokauden aikoina. Yhteiset säännöt, sekä kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma päivitetään vuosittain.

Lasten osallisuus toteutuu lastenkokouksissa joita järjestetään sovitusti. Esiopetuksen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan alueellisia ilmiöitä.​

Moniammatillisen yhteistyön kumppaneitamme ovat mm. neuvola ja perheneuvola. Käytössämme ovat myös psykologi- ja kuraattoripalvelut.​​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Ympärivuorokautisessa päiväkodissamme yhteisöllisyys, yhteistyö ja avoin vuorovaikutus yli ryhmärajojen korostuvat. Meille on tärkeää, että huoltajat kokevat yhteistyön henkilökunnan kanssa toimivaksi.​

Päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa ovat säännöllinen yhteistyömuotomme. Sen lisäksi ryhmät viestivät toiminnastaan huoltajille sähköpostilla ja/tai puhelimitse lähetettävin kotikirjein. Vanhempainillat ja juhlat ovat myös tärkeä osa yhteistyötä.​

Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. ​​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista