Jönsaksen päiväkoti

Jönsaksen päiväkoti ulkopuolelta. Pihalla hiekkalaatikko ja leluja.

Jönsaksen toimintayksikköön kuuluvat Jönsaksen päiväkoti ja Ojahaan päiväkoti. Jönsaksen ja Ojahaan päiväkodit sijaitsevat Myyrmäessä hyvien kulkuyhteyksien varrella.​

Jönsaksen päiväkodissa on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää, kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää sekä kaksi luontopainotteista esiopetusryhmää. Ojahaan päiväkodissa on kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää.​

Työskentelemme voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Avoin yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää ja kaiken keskiössä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi.​

Luonto- ja ympäristökasvatus kulkee mukana jokapäiväisessä arjessamme. Tuemme lapsen luontosuhteen kehittymistä tekemällä säännöllisesti metsä- ja luontoretkiä. Kierrätykseen ja ekotekoihin sitoudumme koko päiväkotiyhteisönä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Hyvä oppimisympäristö syntyy fyysisestä tilasta, jossa jokainen saa harjoitella kaveri- ja tunnetaitoja sekä nauttia yhteenkuuluvuuden tunteesta. Kasvattajat käyttävät monipuolisia menetelmiä yhteisöllisyyden edistämiseksi. Yhteisiä leikkejä rakennetaan niin sisälle kuin päiväkodin pihaan sekä lähimetsään. Lasten ideoita hyödynnetään leikkikokonaisuuksia suunnitellessa.​

Liikuntatuokioita varten monitoimitila Arkki, hiekka- ja urheilukenttiä käytetään viikoittain. Lähellä sijaitsevia kulttuuri- ja kirjastopalveluja käytetään säännöllisesti.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kohtaamme lapsen sensitiivisesti ja arvostavasti. Yhteisesti sovitut säännöt luovat turvallisuuden tunnetta lapsiryhmissä. Arjessa käytetään kuvatukea, ennakointia sekä positiivista pedagogiikkaa.​

Yksikössämme työskentelee lapsi- ja perheohjaaja sekä alueellamme on käytössä sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen kuraattori- ja psykologipalvelut.​

Yksikkömme on laatinut kiusaamisen ehkäisy ja puuttumisen suunnitelman, jota arvioimme ja päivitämme säännöllisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat tärkeitä ja hakutilanteissa kerrotaan kuulumiset päivästä.​

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan ilmoitustaululla/ulko-ovella sekä sähköpostitse esimerkiksi kuukausikirjeen muodossa. Pyrimme pääsääntöisesti sähköiseen viestintään, mutta perhe voi halutessaan pyytää paperisia tiedotteita. Käytämme tarvittaessa tulkkipalveluja kasvatuskeskusteluissa.​

Kysymme aktiivisesti huoltajilta ideoita toiminnan kehittämiseen.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8:30-12:30, valmistava opetus klo 12:30-13:30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista