Hämevaaran päiväkoti

Hämevaaran päiväkoti

Hämevaaran päiväkoti sijaitsee Pöllökallion kainalossa Vantaan länsinurkalla, Espoon ja Helsingin naapurissa. Päiväkodissamme on neljä lapsiryhmää.

Päiväkodissamme työskentelee 12 kasvattajaa. Varhaiskasvatuksen opettajan vakansseja on 5 ja lastenhoitajia 7. Päiväkodissamme työskentelee toimintakauden 2020-2021 ajan kot-lastenhoitaja ja avustaja.​

Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti klo 6.30-17.00 välillä. Huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvan tarpeen mukaan olemme avoinna tarvittaessa klo 18.00 asti.

Yhteinen oppimisympäristömme

Yhdessä tekeminen, kaverisuhteiden luominen ja kuulluksi tuleminen luovat lapsille turvallisen ja lämpimän oppimisympäristön. Kasvattajat pitävän huolen, että kaikki lapset pääsevät osallisiksi toimintaan ja leikkiin. Oppimisympäristössämme näkyy välittävä ja turvallinen ilmapiiri, otamme huomioon lasten toiveet, päivittäin on pienryhmätoimintaa, käytämme tiloja monipuolisesti ja kekseliäästi. Pöllökallion ja Lammaslammen luonto ovat tärkeä osa lastemme oppimisympäristöä, samoin lähiympäristön liikuntapaikat ja kirjasto.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityötä teemme yhdessä huoltajien kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi.

Lapset osallistuvat ikätasonsa mukaan oman varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja arviointiin yhdessä huoltajien ja ryhmän kasvattajan kanssa. Lapset ovat mukana päiväkodin arjen luomisessa esim. lasten kokouksissa, joissa lapset pääsevät kertomaan ajatuksiaan, suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. Kasvattajien tehtävänä on olla läsnä lasten arjessa, havainnoida lasten toimintaa ja poimia sieltä lasten mielenkiinnon kohteita ja viedä niitä eteenpäin. Painotuksina meillä on kaveritaidot, toiminnan kuvitus kuvin ja suomen kielen kehittymisen tukeminen.

​Yksikössämme on kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja se päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajat osallistuvat päivittäisten keskustelujen lisäksi toiminnan suunnitteluun ja arviointiin lapsensa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa ja vanhempaintilaisuuksissa.

Viestintäkeinoina meillä on päivittäiset keskustelut, puhelut, Whatsapp-viestit, sähköposti, kirjeet ja kalenteri ryhmän ilmoitustaululla. Hämevaaran päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys ja Hämevaaran huoltajien suljettu Facebook-ryhmä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista