Autioniityn päiväkoti

Autioniityn päiväkoti

Autioniityn päiväkoti sijaitsee Pähkinärinteessä. Lähiympäristössämme on hyvät retkeilymahdollisuudet, luonto, leikkipuistot ja Lammaslampi.

Meillä on kolme lapsiryhmää; 1-3-vuotiaat Ketut, 1-4-vuotiaat Leppäkertut sekä pienennetty, 3-5-vuotiaiden Ruusunmarjojen ryhmä
Toimimme samassa rakennuksessa Niittyvillan avoimen päiväkodin sekä kerhon kanssa. Päiväkoti on auki klo 7.00-17.00.

Pedagoginen toimintamme perustuu leikkiin sekä lapsilähtöiseen toimintaan yhdessä huoltajien kanssa. Päivämme täyttyvät monipuolisista leikeistä, saduista ja tarinoista, lauluista ja loruista unohtamatta liikunnan iloa ja muita tärkeitä yhdessä harjoiteltavia taitoja.

Rohkaisemme lapsia ikätason mukaisesti avoimeen ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luodaksemme turvallisen ja sallivan ilmapiirin jokaiselle lapselle ja aikuiselle jokaisena päivänä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Meillä Autioniityn päiväkodissa on positiivinen ja salliva ilmapiiri, johon kuuluvat myös leikkisyys ja huumori. Lasten päivissä kiinnitämme huomiota aikuisen kiireettömään läsnäoloon, hoivaan ja lasten kohtaamiseen. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja harjoittelemme tunne- ja kaveritaitoja päivittäin.

Lähiympäristömme tarjoaa meille monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, niinpä lähialueen luonto, puistot ja Lammaslampi ovat tärkeä osa oppimisympäristöämme.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kasvattajina ennakoimme lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä riskejä ja haasteita, jotka nousevat lapsiryhmästä tai oppimisympäristöstä. Korostamme ennaltaehkäisevää näkökulmaa yhteistyössä huoltajien kanssa. Hyvinvointityö on sekä yksilöllisestä että yhteisöllistä.

Olemme laatineet päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman. Kasvattajina varmistamme, että jokainen lapsi pääsee mukaan leikkiin ryhmän tasavertaisena jäsenenä.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Avoimuus, luottamus ja hyvä vuorovaikutus vanhempien ja kasvattajien kesken mahdollistavat sujuvan tiedonkulun ja toimimisen lapsen parhaaksi.

Päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa ovat erittäin tärkeitä. Huoltajat saavat tärkeää tietoa lapsen päivästä ja voivat samalla tuoda esille mielipiteitään ja toiveitaan kasvattajille.

Tämän lisäksi huoltajat osallistuvat esim. lasten vasu-keskusteluihin sekä yhteisiin tapahtumiin. Huoltajat saavat tietoa myös yhdessä sovittujen sähköisten viestintäkanavien kautta.

Ajankohtaista