Tähdenlennon päiväkoti

Tähdenlennon päiväkoti sijaitsee Mikkolassa. Päiväkodin läheisyydessä on useita metsä-alueita, leikkipuistoja ja lähikoulun piha-alueet sekä urheilukenttä. Monipuolinen ympäristö tarjoaa puitteet liikuntaan ja retkeilyyn sekä luontoon tutustumiseen.

Päiväkodissamme on 2 lapsiryhmää ja meillä tarjotaan osa-aikaista sekä kokoaikaista varhaiskasvatusta. Päiväkoti on avoinna 6.30-17.00 välillä, ennalta sovitusti tarpeen mukaan. Päiväkodissa toimii lisäksi kerhot ja avoin varhaiskasvatus.

Työskentelymme perustana on lapsesta lähtevä toiminnan suunnittelu, lapsen kuuntelu, havainnointi ja yksilöllisyyden tukeminen. Opettelemme yhdessä ymmärtämään erilaisuutta, arvostamaan sekä kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä.

Päiväkodissamme jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme tiloissa kiinnitetään huomiota esteettisyyteen, turvallisuuteen ja käytännöllisyyteen. Yhteistyö sekä tilojen käyttö ryhmien välillä on joustavaa.

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristöistä löytyy lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon.

Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä.

Hyödynnämme päivittäin lähiympäristöä oppimisympäristönä. Lähimetsä, puistot ja koulun alue tarjoavat monipuolista tekemistä kaiken ikäisille lapsille.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Työskentelymme perustana on lapsesta lähtevä toiminnan suunnittelu, lapsen kuuntelu, havainnointi ja yksilöllisyyden tukeminen.

Lasten vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin keskittyvä toiminta edistää lapsen hyvinvointia. Arvioimalla lasten vahvuuksia ja valmiuksia, voimme edistää lapsen positiivista kehitystä.

Lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen toteuttaminen kuuluu koko henkilöstölle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötä.

Positiivinen pedagogiikka on meillä punainen lanka kaikessa toiminnassa, niin lasten kanssa kuin aikuistenkin välillä. Hyvinvoiva yhteisö sekä terveellinen ja turvallinen ympäristö luovat edellytyksiä lasten hyvinvoinnille.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan kuukausikirjeellä ja jokaisella ryhmällä on oma suljettu Instagram-ryhmä. Vanhemmille viestitään ryhmän pedagogisesta toiminnasta, kerrotaan kuulumisia ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Instagramiin laitetaan kuvia toiminnasta, joiden avulla kaikkien vanhempien on helppo seurata ryhmien arkea. Aina ei ole yhteistä kieltä, mutta kuvien avulla lapset voivat kotona kertoa mitä päivän aikana on tehty.

Vanhemmat kohdataan päivittäin kasvokkain tuonti- ja hakutilanteissa, jolloin vaihdetaan kuulumiset. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on hyvän yhteistyön tukipilareita. Vastuu yhteistyön rakentumisesta ja kunnioittavasta viestinnästä on kasvattajilla.

Ajankohtaista