Näätäpuiston päiväkoti

Näätäpuiston päiväkoti

Näätäpuiston päiväkoti on viisiryhmäinen. Päiväkodissa on esiopetusta sekä integroituryhmä. Toiminta-aika 06.00 – 17.00.

Näätäkujan ryhmäperhepäiväkoti tarjoaa kasvatusta ja hoitoa 10 lapselle. Toiminta-aika 7.00 - 16.30.
Näätäkujan ryhmäperhepäiväkoti toimii osoitteessa Näätäkuja 1 D 31, 01480 Vantaa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin sisä-ja ulkotilojen lisäksi käytämme sekä lähiympäristöä ja lähialueen kulttuuri- ja liiikuntapalveluja sekä -paikkoja.

Talossamme toimii taidepedagogi, jonka osaamisalueena on musiikki.

Lapset osallistuvat oppimisympäristön muokkaamiseen.

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) ovat osa oppimisympäristöämme. Yhteisöllisyys ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä.

Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu turvallisesta, avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä. Kasvattajien sensitiivinen työote sallii ja mahdollistaa kaikkien tunteiden ilmaisemisen. Meille on tärkeää, että kaikki kuuluvat ryhmään ja jokaista arvostetaan omana itsenään. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Talon yhteiset tapahtumat luovat yhteenkuuluvuutta.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kuulumme oman pienalueemme esiopetuksen yhteisölliseen hyvinvointiryhmään (YHR).

Ryhmässä kokoontuvat pienalueen päiväkotien johtajat sekä yksi esiopettaja/päiväkoti, esiopetuksenpsykologi – ja kuraattori, terveydenhoitaja sekä vanhempain edustaja. Siellä mietitään miten lasten hyvinvointia voidaan parantaa ja mietitään kyseisellä alueella olevia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Käytössämme on yksikkökohtainen hyvinvointisuunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestimme vanhempien kanssa kasvotusten lasta hakiessa ja tuodessa, sähköpostitse, WhatsApp:lla, tekstiviesteillä sekä somessa. Osassa ryhmistä on käytössä suljettu Instagram, minne dokumentoidaan varhaiskasvatuksen arkea. Vuosittain käytävät varhaiskasvatussuunnitelma (vasu)-keskustelut ja –arvioinnit sekä lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (leops)- keskustelut sekä muut keskustelut.

Teemme moniammatillista yhteistyötä mm. neuvolan, konsultoivan erityisvarhaiskasvatuksenopettajan (kveo) sekä psykologin ja kuraattorin kanssa. Yhteistyötä tehdään aina yhdessä vanhempien suostumuksella. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös eri liikuntapaikat ja –seurat, seurakunta sekä kirjasto.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista