Metsolan päiväkoti

Mesolan päiväkoti

Metsolanmäen toimintayksikkö koostuu kahdesta päiväkodista; Metsolanmäen päiväkodista ja Metsolan päiväkodista, joissa tarjotaan kokopäiväistä ja osa-aikaista varhaiskasvatusta 1-6-vuotiaille. Metsolanmäen päiväkodissa toteutetaan myös maksutonta esiopetusta.

Metsolanmäen toimintayksikössä toimii yhteensä kuusi lapsiryhmää. Metsolanmäen päiväkodissa Hattivatit, Hemulit, Muumit ja myyt ja Metsolan päiväkodissa Taikametsä ja Vadelmarinne.

Metsolan päiväkodin toiminta-aika: 7-17

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotien fyysinen oppimisympäristö on toimiva ja monipuolinen, joka mahdollistaa leikkien ja liikunnan toteutumisen arjessa. Sisä- ja ulkotiloja käytetään pedagogisesti ja monipuolisesti mm. porrastamalla ulkoilua ja pienryhmiä. Päiväkotimme sijaitsevat Korson keskustassa monipuolisten luonto-, liikunta- ja leikki ja kulttuurikohteiden lähellä. Hyödynnämme näitä palveluja ja alueita aktiivisesti toiminnassamme.

Sosiaalinen ja psyykkinen oppimisympäristö rakentuu lämpimän, turvallisen ja lasta kuuntelevan vuorovaikutuksen ympärille. Toiminnan perusta on säännöllisesti toteutuva pienryhmätoiminta.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityö toteutuu arjessa kasvattajien sensitiivisenä, lasta kunnioittavana kohtaamisena ja vuorovaikutuksena, jolloin lapsi kokee päiväkodin turvalliseksi ja viihtyisäksi kasvuympäristöksi, jossa hänen ryhmään kuulumisen tunnetta ja kaveritaitoja vahvistetaan. Kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan ohjaten lapsia rakentaviin ratkaisutapoihin ja opastamalla heitä toimimaan uusilla positiivisilla tavoilla.

Lapsi ja perhe kohdataan kunnioittavasti ja luottamuksellisesti. Luottamukselliset ja avoimet suhteet ja päivittäiset kohtaamiset vanhempiin ovat hyvinvointityön lähtökohta.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Avoin kohtaaminen ja päivittäiset keskustelut ovat hyvän yhteistyön perusta. Yhteistyön tavoitteena on turvallisen, välittävän ja luottamuksellisen kasvuympäristön luominen lapselle. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun varhaiskasvatussuunnitelma- tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma keskusteluissa.

Noudatamme Vantaan varhaiskasvatuksen hyvän asiakaspalvelun ja viestinnän toimintaperiaatteita. Viestimme monipuolisesti eri kanavia mm. puhelut, WhatsApp-viestit, sähköpostitiedotteet, kuukausikirjeet tms. hyödyntäen.

Ajankohtaista