Matarin päiväkoti

Matarin päiväkoti

Matarin päiväkoti sijaitsee Korson Matarissa idyllisen omakotialueen keskellä.

Päiväkodissamme tarjotaan osa-aikaista ja kokoaikaista varhaiskasvatusta sekä esiopetusta. Päiväkoti on avoinna 6-18 (tarpeen mukaan).

Päiväkodissamme on 5 lapsiryhmää: Hahtuvaiset, Unenomaiset, Perhosunet, Uteliaat mielet ja Auringonomaiset.

Meille Matarin päiväkodissa on tärkeintä hyvinvoiva lapsi. Olemme täällä sinun lastasi varten.

Yhteinen oppimisympäristömme

Jokainen Matarin päiväkodin lapsi on ryhmän jäsen. Ryhmän jäsenenä oleminen tukee lapsen käsitystä itsestään ja vahvistaa lapsen minäkuvaa. Tärkeää on, että ryhmässä on hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri.

Varhaiskasvattajan tehtävä on huolehtia jokaisen lapsen turvallisesta psyykkisestä, sosiaalisesta että fyysisestä oppimisympäristöstä. Kiusaamisenehkäisysuunnitelma on laadittu ja käytössä.

Päiväkotimme sijainti on ihanteellinen, olemme keskellä omakotialuetta metsän reunassa ja meiltä pääsee julkisella liikenteellä kaikkialle. Fyysisen oppimisympäristön käsite on laaja sisältäen päiväkodin tilat, lähialueet, metsän ja retkikohteemme.

Oppimisympäristö on aina siellä missä ikinä olemmekin siksi tärkeintä on KASVATUSILMAPIIRI jokaisessa hetkessä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityö on osa jokapäiväistä arkea: lasten hyvinvoinnin lisääminen on kasvatustyön keskiössä. Me olemme täällä Matarin päiväkodissa lapsia varten.

Päiväkodin päivittäisessä arjessa hyvinvointityö näkyy lapsilähtöisyytenä. Se toteutuu lasta kuuntelemalla, lasten aloitteisiin vastaamalla ja luomalla toimintatapoja, joissa lapset saavat aloitteensa ja äänensä kuuluviin. Kasvattajien työote on salliva, luova ja lämmin ja se sisältää kyvyn heittäytyä hetkeen.

Tärkeä osa hyvinvointityötä on jatkuva arviointi, jossa arvioinnin kohteena on laadukas vuorovaikutus suhteessa lapseen, vanhempiin ja toinen toisiimme.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Matarin päiväkodissa yhtenä kasvatustyön tärkeimmistä tavoitteista on luoda kasvatusyhteisö yhdessä vanhempien kanssa. Huoltajien osallisuus syntyy aidossa välittävässä ilmapiirissä, jossa vastuu vuorovaikutuksesta ja hyvästä yhteistyön rakentamisesta on varhaiskasvattajilla. Huoltajien ja varhaiskasvattajien yhteinen tehtävä on lasten hyvinvoinnin turvaaminen ja vahvistaa osallisuutta arjessa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma keskusteluissa.

Viestinnän tavoitteena on päiväkotiarjen avaaminen mahdollisimman ajantasaisesti ja keskiössä ovat päivittäiset kohtaamiset huoltajien kanssa. Lisäksi Matarin päiväkodin jokaisella ryhmällä on WhatsApp-ketju kaikille perheille ja päiväkodilla on myös omat salaiset Facebook-sivut tiedottamista varten.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista