Maauuninpolun päiväkoti

Maauuninpolun päiväkoti

Oletkos kuullut päiväkodista, joka sijaitsee Maauuninpolulla?

Siellä jokaista kunnioitetaan, sanotaan.

Siellä luontoa ja ympäristöä arvostetaan, kerrotaan.

Siellä puutarhaa hoidetaan, puhutaan.

Siellä liehuu Vihreä Lippu, huhutaan.

Pihalla raikaa lasten iloinen nauru ja laulu, kuullaan.

Ei sellaista paikkaa olekaan, luullaan.

Siellä on hyvä kasvaa, tiedetään.

Meillä on neljä lapsiryhmää, joista yksi on pienennetty ryhmä: Perhoslaakso, Kukkaketo, Satumetsä ja Ruusulaakso. Päivittäinen toiminta-aikamme on 6.30-17 (tarvittaessa 6-18).

Leikimme, liikumme, tutkimme ja ihmetellemme arjen asioita ja ilmiöitä yhdessä lasten kanssa. Kannustamme lapsia tutustumaan uusiin asioihin, löytämään oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä luottamaan omiin kykyihinsä. Opimme ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta lähiympäristöämme hyödyntäen. Jokainen lapsi ja perhe ovat tärkeä osa yhteisöämme.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme sijaitsee luonnon läheisyydessä. Lähimetsät sekä oma puutarhamme tarjoavat meille monipuoliset oppimisympäristöt, joissa lapset oppivat kunnioittamaan lähialueita ja luontoa sekä kestävän kehityksen arvoja.

Maauuninpolulla on paljon tilaa leikkiä ja touhuta. Meillä on viihtyisää ja kodinomaista. Tilaa on paljon ja tilat ovat helposti muokattavissa erilaisia toimintoja varten.

Ryhmätilojen lisäksi meillä on toiminnallinen sali, iso ruokasali, jota hyödynnetään monenlaisessa toiminnassa. Talosta löytyy useita pienryhmätiloja. Toimintavuoden aikana tiloja muokataan lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lasten hyvinvointiasioita käsitellään säännöllisesti ja tarpeen mukaan tiimipalavereissa. Esille nousevista huolenaiheista keskustellaan yhdessä vanhempien ja tarvittaessa moniammatillisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ristiriitatilanteita käsitellään lapsen kanssa ikätaso huomioiden ja niiden ratkaisuissa käytämme keskustelua, syliä ja lohdutusta. Aikuinen auttaa erityisesti ystävyyssuhteissa. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää, että lapselle opetetaan oikeita ja hyviä tapoja toimia. Lapsiryhmissä on määritelty yhdessä lasten kanssa yhteiset säännöt. Yksikössä on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain ja tarvittaessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Meille tärkeää vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa on avoimuus ja luottamuksellisuus. Viestintää vanhemmille toteutetaan jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, tällä hetkellä korona ohjeistukset huomioiden. Tarvittaessa vanhemmat voivat varata ryhmästä keskusteluaikoja.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmia arvioidaan noin puolen vuoden välein sekä tarpeen mukaan.
Ryhmät tiedottavat toiminnastaan tiedotteissaan WhatsAppissa.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8-12

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista