Kiirunatien päiväkoti

Päiväkodissamme toimii viisi ryhmää: Puolukkametsä, Mustikkametsä, Pihlajapuisto, Kirsikkalaakso ja Mansikkamäki. Tarjoamme koko- ja osapäivähoitoa, esiopetusta ja lisäksi meillä toimii integroitu erityisryhmä. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme sijaitsee luonnon läheisyydessä. Lähimetsät sekä puistot mahdollistavat meille monipuoliset oppimisympäristöt, joissa lapset oppivat kunnioittamaan lähialueita ja luontoa sekä kestävän kehityksen arvoja. Päiväkotimme pihalla on oma puutarha ja kasvulaatikoita, joita hoidamme yhdessä lasten kanssa. Lapset ovat mukana valitsemassa kasvatettavia kasveja, joiden kasvatus aloitetaan jo varhain keväällä esikasvatuksen merkeissä. Syksyn sadonkorjuujuhlassa nautimme yhdessä puutarhan satoa.

Kiirunatiellä on paljon tilaa leikkiä ja touhuta. Meillä on viihtyisää ja kodinomaista. Tilaa on paljon ja tilat ovat helposti muokattavissa erilaisia toimintoja varten.

Ryhmätilojen lisäksi meillä on liikuntasali, kaksi terapia-allasta ja paljon erilaisia pieniä leikkihuoneita. Pitkillä käytävillä voi ajella mopoilla, leikkiä tai vaikkapa pelata sählyä. Toimintavuoden aikana tiloja muokataan lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lasten hyvinvointiasioita käsitellään säännöllisesti ja tarpeen mukaan tiimipalavereissa. Esille nousevista huolenaiheista keskustellaan yhdessä vanhempien ja tarvittaessa moniammatillisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ristiriitatilanteita käsitellään lapsen kanssa ikätaso huomioiden ja niiden ratkaisuissa käytämme keskustelua, syliä ja lohdutusta. Aikuinen auttaa erityisesti ystävyyssuhteissa. Kiusaamisen ehkäisyssä on tärkeää, että lapselle opetetaan oikeita ja hyviä tapoja toimia. Lapsiryhmissä on määritelty yhdessä lasten kanssa yhteiset säännöt. Yksikössä on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään vuosittain ja tarvittaessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Meille tärkeää vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa on avoimuus ja luottamuksellisuus. Viestintää vanhemmille toteutetaan jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, tällä hetkellä korona ohjeistukset huomioiden. Tarvittaessa vanhemmat voivat varata ryhmästä keskusteluaikoja.

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmia arvioidaan noin puolen vuoden välein sekä tarpeen mukaan.

Ryhmät tiedottavat toiminnastaan tiedotteissaan sähköisesti sekä ryhmien ilmoitustauluilla.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.00–12.00

Päiväkodissamme esiopetus on kielirikasteista esiopetusta. Tämä tarkoittaa, että alle 25% toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti englannin kielellä.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista