Ulrikan päiväkoti

Ulrikan päiväkoti

Ulrikan varhaiskasvatusyksikköön kuuluu Ulrikan päiväkoti, Seljapolun päiväkoti ja Ulrikan kerhotoiminta. ​

Ulrikan päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Rekolan aseman läheisyydessä. Ulrikan lähiympäristöstä löytyy metsiä, puistoja ja liikuntapaikkoja, joita hyödynnämme arjessa. Lähimetsissä toimimme paljon ja pidämme niistä yhdessä huolta lasten kanssa. ​

Ulrikassa on viisi lapsiryhmää: Ihmeiden torni, Lumottu metsä, Salamaja, Taikaranta ja Satujen Saari. Esiopetusta järjestetään Taikarannassa ja Salamajassa ja Lumotussa metsässä.

Meille on tärkeää hyvinvoiva lapsi. Pidämme tärkeänä lasten yksilöllistä kohtaamista arjen tilanteissa. Arjessa yhdessä ihmetellen koemme joka päivä uutta. Tarjoamme monipuolista ja kehitystä tukevaa toimintaa turvallisessa, lämpimässä ja kiireettömässä ilmapiirissä. ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Fyysinen oppimisympäristö suunnitellaan ja rakennetaan niin, että se ohjaa lapsen leikkiä ja mahdollistaa leikkirauhan pitkäkestoiseen leikkiin. Oppimisympäristö tukee lapsen uteliaisuutta, oppimismotivaatiota ja houkuttelee lasta aktiiviseen liikkumiseen. Oppimisympäristöämme on myös päiväkodin piha, metsä sekä lähiympäristö: puistot, kirjasto ja liikuntapaikat. Jokaisella ryhmällä on oma metsäpaikka, jossa käydään säännöllisesti. Metsässä oppimista on kehitetty yhä monipuolisemmaksi. Metsässä lähes kaikki on mahdollista. ​

Turvallisessa oppimisympäristössä jokainen lapsi saa tuntea olevansa tärkeä ja ainutlaatuinen. Olemme läsnä lapsille ja kiinnostuneita lasten tunteista ja tarpeista. Luomme avoimen, kannustavan ja hyväksyvän ilmapiiri, jossa voimme yhdessä lasten kanssa ihmetellä ja oppia uutta. Huolehdimme jokaisen lapsen joukkoon kuulumisesta. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Ulrikassa jokaisen lapsen hyvinvointi on tärkeä ja arvokas asia. Lapsen hyvinvointia tuetaan luottamuksellisella yhteistyöllä perheiden kanssa. ​

Kiusaamiseen puututaan aina ja välittömästi. Yksikköömme on laadittu kiusaamisen ja puuttumisen suunnitelma. ​

Lapsen päivästä luodaan kiireetön ja lapselle annetaan mahdollisuus osallisuuteen ja aktiiviseen toimintaa, lepoon, ulkoiluun, ravintoon, leikkiin ja syliin. Toiminta metsässä edistää lasten hyvinvointia merkittävästi. ​

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana lasten hyvinvointityössä. Ulrikassa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. neuvolan, terapeuttien ja lastensuojelun kanssa. Esiopetuksessa hyvinvointityössä on lisäksi mukana esiopetuksen psykologi ja kuraattori. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyötä perheiden kanssa tehdään päivittäin. Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Vanhemmille järjestetään yhteisiä tapaamisia ja juhlia muutaman kerran toimintavuoden aikana. ​

Huoltajien kanssa yhdessä lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) tai lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS). ​

Yksikön ja ryhmän tiedotteet lähetetään perheille sähköpostitse ja arjen viestintä tapahtuu WhatsAppin tai tekstiviestien kautta. Ryhmät tiedottavat ja jakavat arkeaan joko suljetun blogin tai Instagramin kautta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika:​ klo :​8:30 – 12:30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista