Seljapolun päiväkoti

Päiväkodissa on neljä ryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa tarjotaan päivähoidon lisäksi esiopetusta.

Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan. Toiminta-ajatus: Tarjoamme laadukasta, lapsen yksilönä huomioivaa päivähoitoa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminnassa panostamme lapsen myönteisen minäkuvan tukemiseen sekä suvaitsevaisuuteen opettamalla lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan itseään sekä toista ihmistä.

Seljapolun päiväkoti

Seljapolku 11, 01360 Vantaa

Ajankohtaista