Piilipuun päiväkoti

Piilipuun päiväkoti

Päiväkodissa on neljä lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille. Nämä ovat Maja, Pirtti, Tupa ja Kammari. Esiopetusta järjestetään ma - pe klo 8.30–12.30. Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Päiväkodin läheisyydessä on puistoja ja metsää, joita käytetään aktiivisesti leikki- ja liikuntapaikkoina. Lisäksi läheltä löytyvät kirjasto, teattereita, jäähalleja sekä seurakunnan palveluja. Lapsiryhmät muodostetaan lasten ja perheiden tarpeiden mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä käytössä ovat pari- ja pienryhmätyöskentely ja käänteinen päiväjärjestys.

Piilipuun päiväkoti

Piilipuunpolku 2, 01360 Vantaa