Päiväkummun päiväkoti

Päiväkummun päiväkoti

Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, jotka ovat Kissankulma, Oravanpesä, Tikankontti, Ketunkolo ja Karhunluola. Ryhmien ikärakenne vaihtelee vuosittaisen tarpeen mukaan. Päiväkodissa järjestetään esiopetusta ma - pe klo 8.30-12.30.

Laadultaan korkeatasoisen varhaiskasvatuksen perustana, ja meille ensiarvoisen tärkeinä asioina, ovat turvallisen kasvuympäristön luominen sekä aikuisen aito ja kiireetön läsnäolo. Tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä ja ainutlaatuista kasvuprosessia yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Työn kehittäminen ja arviointi on tärkeä osa työtämme. Henkilökunta on koulutettua, ammattitaitoista ja vastuullista. Päiväkodissamme työskentelee hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. Tavassamme tehdä työtä korostuvat toimiva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Pidämme tärkeänä myös sitä, että ilmapiiri on päiväkodissamme aina lämmin ja kutsuva. Haluamme panostaa siihen, että päiväkotimme on paikka, jonne lasten, vanhempien ja henkilökunnan on hyvä tulla.

Päiväkummun päiväkoti

Ilosjoentie 11, 01420 Vantaa