Koskimyllyn päiväkoti

Päiväkummun toimintayksikköön kuuluvat Päiväkummun ja Koskimyllyn päiväkodit. Molemmat talot sijaitsevat rauhallisella alueella, hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärellä.

Päiväkummun päiväkodissa on viisi lapsiryhmää; Karhunluola ja Ketunkolo, Kissankulma, Tikankontti ja Oravanpesä. Talon esiopetusikäiset lapset ovat Karhunluolan ja Ketunkolon ryhmissä.

Koskimyllyn päiväkodissa on neljä lapsiryhmää; Myllärit, Myllytontut, Myllyhaltiat ja Myllyhiiret. Esiopetusikäisiä lapsia on Mylläreitten sekä Myllytonttujen ryhmissä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Varhaiskasvattajan tehtävä on huolehtia jokaisen lapsen turvallisesta psyykkisestä, sosiaalisesta että fyysisestä oppimisympäristöstä. Yksikössä on käytössä kiusaamisen ehkäisysuunnitelma.

Turvallinen oppimisympäristö luodaan osallisuuden ja turvallisen ilmapiirin kautta. Lapsen sensitiivisen kohtaamisen ja ryhmään kuulumisen kautta luodaan lapsiryhmään ilmapiiri, jossa lapsi ja lapsen positiivinen minäkäsitys kehittyy ja kasvaa.​

Fyysinen oppimisympäristö on aina siellä missä milloinkin olemme. Se käsittää mm. päiväkodin sisä- ja ulkotilat, lähimetsän ja muut joka viikkoisessa käytössä olevat lähialueemme.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityön perusta on jokaisen lapsen ja lapsiryhmän hyvinvointi. Kasvatustyössämme edistämme jokaisen yksilön hyvinvointia, kannustavalla, kunnioittavalla ja avoimella yhteistyöllä lapsen vanhempien kanssa.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee myös osaltaan lasten hyvinvointityötä. Esiopetuksessa oleville lapsille on tarjolla kuraattorin ja psykologin palvelut. Yksiköllä on oma kiusaamista ennaltaehkäisevä suunnitelma, joka osaltaan ohjaa yksikön hyvinvointityötä. Yksikön hyvinvointityön lisäksi teemme hyvinvoinnin edistämistyötä Havukosken alueen hyvinvointiryhmässä, jonka tavoitteena on edistää koko alueen lasten hyvinvointia.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvattajat tekevät päivittäin yhteistyötä vanhempien kanssa. Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. ​

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vanhempien kanssa laaditaan/päivitetään vuosittain lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma tai Lapsen esiopetussuunnitelma. Keskusteluja järjestetään tarvittaessa useamminkin, aina tarpeen niin vaatiessa.

Päiväkodin ja lapsiryhmien toiminnasta tiedotetaan kuukausittain sähköisesti kirjeellä. Arkea vanhemmat voivat seurata myös ryhmien WhatsApp-ryhmien kautta, joiden kautta toimintaa tehdään näkyväksi mm. valokuvien kautta. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista