Havukallion päiväkoti

Havukallion toimintayksikköön kuuluvat Havukallion ja Tarhapuiston päiväkodit. Tarhapuiston päiväkoti on evakossa uudessa Koivukylän paviljonki päiväkodissa. Molemmat talot sijaitsevat rauhallisella metsäisellä alueella, hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärellä.

Havukallion päiväkodissa on viisi lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille lapsille, joista yksi on integroitu ryhmä. Esiopetusta järjestetään kolmessa ryhmässä.

Tarhapuiston päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää 1-6- vuotiaille lapsille.

Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17–18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Turvallinen kasvuympäristö muodostuu positiivisesta ilmapiiristä. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita.

Panostamme toiminnassamme myönteiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Meillä kannustetaan, kehutaan ja innostutaan kokeilemaan. Päiväkodeissa korostuu eri kulttuurien kohtaaminen arjessa sekä myönteiseen vuorovaikutukseen painottuva toimintakulttuuri. ​

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristön lähtökohta on yhteisöllisyys toimintayksikössämme. Vuorovaikutus on rakentavaa ja lasta kunnioittavaa. Kiireettömyys ja pienryhmissä toimiminen on olennaista. Hyödynnämme lähiympäristöä monipuolisesti. Päiväkodin vieressä sijaitseva metsä ja päiväkodin pihalle rakennettu puutarha ovat iso osa jokapäiväistä kasvu- ja oppimisympäristöä. Tämä mahdollistaa lasten monipuolisen liikkumisen, luonnon seuraamisen ja lasten osallistumisen oppimisympäristön rakentamiseen vaikka majoja rakentamalla. Oppimisympäristöjä muokataan yhdessä lasten kanssa heidän kiinnostusten kohteiden ja tarpeiden mukaan. Lasten ideat ja työt näkyvät toimintaympäristössä. Työvälineet ja materiaalit ovat lasten saavutettavissa.

Sosiaalinen oppimisympäristö perustuu hyvään vuorovaikutukseen. Kasvattajilla on vastuu hyvän ilmapiirin luomisesta ja hyvän vuorovaikutusmallin antamisesta. Kasvattajan kannustava asenne ja ammatillinen työote mahdollistavat hyvän psyykkisen oppimisympäristön muodostumisen. Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa on lupa hassutella ja lupa myös epäonnistua.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityön perusta on jokaisen lapsen ja lapsiryhmän hyvinvointi. Kasvatustyössämme edistämme jokaisen yksilön hyvinvointia, kannustavalla, kunnioittavalla ja avoimella yhteistyöllä lapsen vanhempien kanssa.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee myös osaltaan lasten hyvinvointityötä. Esiopetuksessa oleville lapsille on tarjolla kuraattorin ja psykologin palvelut. Yksiköllä on oma kiusaamista ennaltaehkäisevä suunnitelma, joka osaltaan ohjaa yksikön hyvinvointityötä. Yksikön hyvinvointityön lisäksi teemme hyvinvoinnin edistämistyötä Havukosken alueen hyvinvointiryhmässä, jonka tavoitteena on edistää koko alueen lasten hyvinvointia.

Kasvatushenkilöstön lisäksi päiväkodeissa työskentelee lapsi- ja perheohjaaja ja kehittäjäopettaja ja varhaiskasvatuksen psykologi ja kuraattori.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Kasvattajat tekevät päivittäin yhteistyötä vanhempien kanssa. Päivittäiset kuulumiset vaihdetaan lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. ​

Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vanhempien kanssa laaditaan/päivitetään vuosittain lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma tai Lapsen esiopetussuunnitelma. Keskusteluja järjestetään tarvittaessa useamminkin, aina tarpeen niin vaatiessa.

Päiväkodin ja lapsiryhmien toiminnasta tiedotetaan kuukausittain sähköisesti kirjeellä.

Hyödynnämme viestinnässämme paljon WhatsApp –sovellusta ryhmäjakeluviestien ja henkilökohtaisten viestien muodossa. Meille voi aina soittaa ja järjestämme tapaamisia huoltajien toiveiden ja tarpeen mukaisesti.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 08:30-12:30

Valmistava opetus: 12:30-13:30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista