Hansin päiväkoti

Päiväkoti Hans

Hansin toimintayksikköön kuuluu Hansin päiväkoti ja Valtikan päiväkoti.

Hansin päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa Pohjoisella palvelualueella. Päiväkodissa on neljä ryhmää. Ryhmien ikärakenteet vaihtelevat vuosittaisen vuorohoidontarvitsijoiden mukaan.

Valtikan päiväkoti toimii Rekolanmäen koulun yhteydessä ja siellä on 21 esiopetuspaikka ja seitsemän paikkaa viisivuotiaille. Valtikan aukioloaika on klo 6.30-17 arkipäivisin.

Valtikka tarjoaa englanninkielirikasteista esiopetusta.

Kaudella 2021-2022 valtikkalaiset syövät poikkeuksellisesti omissa ryhmätiloissaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Hansin toimintayksikössä on hyvät toimitilat, jotka helpottavat pienryhmätoiminnan toteuttamista. Oppimisympäristöä muokataan joka vuosi vastaamaan lasten tarpeita.

Valtikan päiväkoti toimii Rekolanmäen koulun yhteydessä.

Lähiympäristössämme on metsää, jota hyödynnämme toiminnassamme viikoittain. Hansin päiväkodin sisätilat on remontoitu vuonna 2019.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Toteutamme hyvinvointityötä Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaan. Teemme moniammatillista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Alueen hyvinvointityöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kiusaamiseen puututaan heti.

Yksikössämme on oma resurssivarhaiskasvatuksenerityisopettaja, Valtikassa työskentelee muun kasvatushenkilöstön lisäksi kasvun ja oppimisen lastenhoitaja.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää. Hoidon aloitukseen kuuluu ensimmäisen tapaamisen lisäksi aloituskeskustelu ja päiväkotiin tutustumiset. Tiedotamme asiakkaita sähköpostitse ja päivittäisissä kohtaamisissa. Jokaisen perheen kanssa käydään varhaiskasvatussuunnitelma- / lapsen esiopetussuunnitelmakeskustelut.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9-13

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista