Seutulan päiväkoti

Seutulan ja Katrintuvan päiväkodit sijaitsevat Seutulan vehreässä maalaismaisemassa Vantaan Katriinan sairaalan välittömässä läheisyydessä. Seutulasta on Kivistön keskustaan matkaa noin 4 km.

Seutulan päiväkodissa on kolme lapsiryhmää ja sairaalan vanhan osan alakerrassa toimivassa Katrintuvan päiväkodissa on viisi-kuusivuotiaiden ryhmä. ​Päiväkodit muodostavat toiminnallisesti yhden kokonaisuuden. Henkilökunta koostuu varhaiskasvatuksen opettajista, sosionomeista ja lastenhoitajista. Meillä työskentelee myös kehityksen- ja oppimisen tuen henkilökuntaa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Seutulan päiväkoti sijaitsee maaseutumaisemassa pellon reunassa ja Katrintuvan päiväkoti muutaman sadan metrin päässä Vantaan sairaalan alakerrassa. Katrintuvan esiopetusryhmä ulkoilee myös Seutulan päiväkodin liikuntaan soveltuvalla isolla pihalla päivittäin.

Tilat ovat vanhat, mutta remontoitu joitakin vuosia sitten. Vaikka tiloja ei ole alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön, niissä on paljon mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan. Päiväkodeista löytyy myös useita pienryhmien työskentelyyn sopivia tiloja.

Lähistön upeita ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia käytetään hyväksi paljon. Joukkoliikennevälineitä hyödynnetään kauemmas suuntautuvissa retkissä.

Uuden lapsen aloittamiseen ja keskinäisen luottamuksen syntymiseen panostetaan. Kasvattajayhteisö pyrkii luomaan jokaiselle lapselle turvallisen ja hyvän olon joka päivä. Positiivinen pedagogiikka ja lapsen vahvuuksien tukeminen ovat keskiössä.

Toimivat arjen rakenteet ja päivittäisten tilanteiden hyödyntäminen luovat hyvän pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Lapsen ja ryhmän varhaiskasvatuksen suunnittelussa korostamme lasten välisten suhteiden edistämistä ja vuorovaikutustaitojen harjoittelemista. Panostamme liikuntaan, mutta myös esim. käden taidot, musiikki ja kirjallisuus ovat osa lasten arkea.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lapsiryhmien kasvattajat keskustelevat ryhmässä esiintyvistä ilmiöistä ja lapsista viikoittaisissa tiimipalavereissa. Keskustelemme vanhempien kanssa huolenaiheista varhaisessa vaiheessa päivittäisissä kohtaamisissa ja sovituissa tapaamisissa.

Voimme olla yhteydessä varhaiskasvatuksen konsultoivaan erityisopettajaan; tästä kerromme vanhemmille aina etukäteen. Teemme tarvittaessa yhteistyötä erilaisten moniammatillisten verkostojen kanssa.

Tavoitteenamme on aina huolehtia lapsen ja lapsiryhmän hyvinvoinnista ja tarjota tarvittavaa apua ja tukea perheen erilaisiin haasteisiin.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Seutulassa viestintä vanhemmille tapahtuu ensisijaisesti arjen keskusteluissa. Tiedotteita jaetaan myös sähköpostilla. Jokisella lapsiryhmällä on oma suljettu Facebook-ryhmä. Vantaa-tasoiset tiedotteet lähetetään sähköpostilla ja osa ryhmistä lähettää perheille viikko- tai kuukausikirjeitä. Tiedotteet saa pyydettäessä myös paperisina.

Käymme päivittäin keskusteluja lapsen arjen sujumisesta. Vuosittain käydään Lapsen esiopetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut. Yhteisiä keskusteluja voidaan järjestää useamminkin, myös etäyhteyksin. Hyve-keskustelu (yhteistyö neuvolan kanssa) käydään lapsen ollessa 4-vuotias. Seutulassa on vanhempaintoimikunta. Vanhemmille ja perheille järjestetään erilaisia tapahtumia ja vanhempainiltoja.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

(Pk Katrintupa) Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​, valmistava opetus 12.30-13.30
Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista