Maitorpan päiväkoti

Päiväkodissa toimii neljä ryhmää, jotka ovat Keltainen, Punainen, Vihreä ja Sininen kammari.

Avarat ja valoisat ryhmä- ja pienryhmätilat sekä liikuntasali riittävät neljälle lapsiryhmälle, joissa hääräilee lapsia alle yksivuotiaista kouluikään saakka. Muokkaamme ryhmiä vuosittain alueemme tarpeesta riippuen, mutta pidämme tärkeinä periaatteina, että lapsilla on ikäistään seuraa leikkiä ja myös hyviä isompia malleja kasvaa ja kehittyä. Tuttujen hoitavien aikuisten pysyvyyden pyrimme turvaamaan mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökuntana olemme motivoituneita ja sitoutuneita työhömme.

Maitorpan päiväkoti

Maitorpantie 4, 01700 Vantaa