Maitorpan päiväkoti

Kivistön varhaiskasvatusyksikön päiväkodit sijaitsevat lähekkäin Kivistön omakotialueella. Molemmissa päiväkodeissa on neljä kotiryhmää. Ryhmät muodostuvat meillä jo olevista sekä meille hakevista lapsista ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen lähtökohdista. ​

Toimimme pienryhmissä tekemisestä sekä lasten tarpeista ja kiinnostuksenkohteista lähtien. Leikki on keskeinen ja tärkeä osa päiväkotipäivää. Kaveri- ja leikkitaitoja harjoitellaan aikuisen tuella joka tilanteessa. Kestävän kehityksen periaatteet, huumori ja kohtaava, aito vuorovaikutus ohjaavat työtämme. Olemme avoinna klo 6.00-18.00 tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä. Havainnoimme ja muokkaamme oppimisympäristöjä jatkuvasti yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristö muodostuu tilanteeseen ja paikkaan jossa lasten kanssa yhdessä olemme.

Lämmin, kodikas ilmapiiri ja jokaisen lapsen aito kohtaaminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen joka päivä on meille tärkeää. Pienissä päiväkodeissa kaikki tulevat tutuiksi toisilleen mikä lisää yhteenkuuluvuuden ja kodikkuuden tunnetta. Tavoitteemme onkin tehdä jokaisesta päivästä turvallinen ja hyvä kaikille yhteisöömme kuuluville. ​

Käytämme molempien päiväkotien tiloja monipuolisesti - Kivistön päiväkodin iso metsäpiha ja Maitorpan jumppasali ovat kaikkien lasten käytössä. Liikumme lähiluonnossa ja lähiympäristössä aktiivisesti sekä seuraamme alueelle rakentuvaa kaupunkikulttuuria.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityöllä kannatellaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteistyössä perheiden kanssa huolehdimme jokaisen lapsen fyysisen ja psyykkisen hyvän olon perusteista sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista. ​

Lapsen ja lapsiryhmän pohdinnoille, kuulemiselle ja keskustelulle järjestetään aikaa. Huomioimme lapset aktiivisina toimijoina mukana suunnittelemassa varhaiskasvatusta.​

Laadimme vuosittain suunnitelman kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi, harjoittelemme lasten kanssa tunne- ja kaveritaitoja päivittäin vastaantulevissa tilanteissa hyödyntäen mm. Miniverso-sovitteluohjelmaa.​

Varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskusteluissa keskitytään lapsen vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä kuullaan perheen ajatuksia varhaiskasvatuksesta.​

Tarvittaessa osallistumme moniammatilliseen yhteistyöhön yhdessä perheiden kanssa. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvola sekä esiopetuksen kuraattori ja psykologi ovat esimerkkejä yhteistyökumppaneistamme.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Luottamuksellinen ja avoin keskustelu kodin ja päiväkodin välillä on tärkeää. Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina tarpeen mukaan. ​

Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on tärkeää ja mieluisinta. Aikaa keskustelulle järjestyy aina. Puhelimitse henkilökunnan tavoittaa parhaiten klo 12-14 välillä.​

Tämän lisäksi tiedotamme perheitä sähköpostitiedotteilla sekä tekstiviestien ja yhdessä sovittujen somekanavien välityksellä. ​Päiväkodeillamme on yhteinen vanhempien toimikunta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8:30–12:30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista